Acer zoeschense ‘Annae’

Acer zoeschense ‘Annae’, dansk lönn, är ett litet och bredkronigt träd. En tidig förgrening ger mycket täta individer. Bladen slår ut i purpur för att sedan övergå i vackert mörkt grönglänsande blad, om hösten färgas dessa smörgula. Trädet är en korsning mellan naverlönnen (A. campestre) och italiensk lönn (A. cappadocicum ssp. lobelii) och bladen påminner om naverlönnens men med djupare inflikning och spetsigare tandning. ’Annae’ är en mycket användbar klon som både är värmegynnad och torktålig och därför ett intressant träd för innerstadsmiljöer. Får bäst utveckling i full sol men klarar även en del skugga. Ett välkomnat komplement varhelst där små torktåliga träd önskas.

Vetenskapligt namn

Acer zoeschense ‘Annae’

Svenskt namn

Dansk lönn

Höjd

8-10 m

Bredd

7-8 m

Zon

I-III

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.