Härdighet

Rätt växt till ditt projekt

Härdighet

Härdigheten ger en uppfattning om en växts möjliga utbredning, men zonerna är inte fasta och det finns stora variationer inom varje geografisk odlingszon. Det beror bl.a. på jordens beskaffenhet. En väldränerad jord gör zonen lägre, medan tung, kompakterad och kall jord kan höja zonen. I våra tätorter med mycket värmelagrande stenmaterial och läckande värme från omgivande infrastruktur kan zonen vara både en till två zoner lägre än vad som anges på zonkartan.

Du kan själv påverka zonen genom att t.ex. plantera i upphöjda bäddar som värms upp snabbare på våren och blir mer dränerade än omgivande mark. Häckar och buskage hjälper till att förbättra zonen genom att de skapar lä.

Exotiska växter som egentligen inte klarar av zonen den befinner sig i klarar ofta av att planteras i stadens centrala delar där det är ett helt annat mikroklimat. Bygg dock stommen med ordentligt härdiga träd och buskar. Att plantera en allé med ett träd som är precis på sin nordgräns är vanskligt då det stör helhetsintrycket mycket om ett av träden inte skulle klara sig. Lägg gärna till en odlingszon på dina stomväxter för att vara säker på att de klarar av de riktigt kalla vintrar som förr eller senare dyker upp. Det samma gäller häck som ska vara ett stabilt inslag i en anläggning och där är det svårt att på ett snyggt sätt ersätta delar av en häck som dött i efterhand. 

Zonkartan-odlingszoner-sverige

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.