Härdighet

Härdighet

Härdigheten ger en uppfattning om en växts möjliga utbredning, men zonerna är inte fasta och det finns stora variationer inom varje geografisk odlingszon. Det beror bl.a. på jordens beskaffenhet. En väldränerad jord gör zonen lägre, medan tung, kompakterad och kall jord kan höja zonen. I våra tätorter med mycket värmelagrande stenmaterial och läckande värme från omgivande infrastruktur kan zonen vara både en och två zoner bättre än vad som anges på zonkartan.

Du kan själv påverka zonen genom att t.ex. plantera i upphöjda bäddar som värms upp snabbare på våren och blir mer dränerade än omgivande mark. Häckar och buskage hjälper till att förbättra zonen genom att de skapar lä.

Ofta kan ganska exotiska växter odlas i en stads centrala delar. Bygg dock stommen med ordentligt härdiga träd och buskar. Att plantera en allé med ett träd som är precis på sin nordgräns är vanskligt då det stör intrycket mycket om ett träd skulle gå ut. Lägg gärna till en odlingszon på dina stomväxter för att vara säker på att de klarar av de riktigt kalla vintrar som förr eller senare dyker upp.

Härdighet (pdf)

Fler Råd & Tips

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.

SORTIMENT