Kvalitet Fruktträd

Rätt växt till ditt projekt

Kvalitet Fruktträd

Stångby Plantskola. Råd och tips. Kvalitet fruktträd.

Fruktträd Högstam Premium

Högstamsträd omfattar träd som har en stamomkrets på 8 cm eller större där fruktträd ska ha en stamhöjd på minst 160cm över rothalsen. 

Andra stamhöjder(sh) än de ovan nämnda kan förekomma och ska då anges i storleksbeteckningen. Stamhöjden får dock ej höjas mer än att den naturliga balansen mellan stamhöjd och kronstorlek bibehålls. Är trädet toppförädlat, dvs inympat på en hög grundstam, ska detta anges genom beteckningen tf. 

Kronan ska vara väl samlad och dess storlek ska stå i proportion till stamomkrets.  

Storlekarna sorteras efter stamomkrets och antal omplanteringar anges, undantaget företablerad kvalitet.  

Fruktträd Halvstam Premium 

Halvstam Premium omfattar fruktträd som har en stamomkrets på minst 10 cm och är vår egna produkt. Här har vi tagit hänsyn till att bygga ett träd som har bättre balans mellan stam och krona än de traditionella kvalitéerna lågstam/högstam. Vi förädlar ett steg vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stamhöjden till 120–140 cm, en nivå som är bättre anpassad till fruktträdens användning i både offentlig miljö och privata trädgårdar. Detta gör det möjligt att nå upp till frukten samtidigt som tillräckligt med utrymme finns undertill för att sköta ytan runt trädet utan att skada kronan.  

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga fruktträd som vi företablerar i RCC.  Utbudet är ännu relativt begränsat, men kommer med tiden att bli mer omfattande.

Omplanterade fruktträd 3-4 år 

Dessa uppfyller de grundläggande kraven för respektive fruktsort. Träden är tre gånger omplanterade och kronan fackmannamässigt uppbyggnadsbeskuren. Kronan har utvecklats under minst två hela växtsäsonger.

Omplanterade fruktträd 5-6 år 

Dessa uppfyller de grundläggande kraven för respektive fruktsort. Träden är tre gånger omplanterade. Kronan har utvecklats under minst fyra hela växtsäsonger. Kronan är jämn och väl uppbyggd samt fackmannamässigt beskuren. Träden har en stamomkrets på minst 10-12 cm för äpple, päron och surkörsbär och minst 12-14 cm för plommon och sötkörsbär.  

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.