Växtmottagning & Mellanlagring

Rätt växt till ditt projekt

Växtmottagning

När växterna lämnar oss på plantskolan och ska ut till er som kund så ges små eller inga möjligheter för att kompensera plantorna för eventuell förlorad kondition. Därför är det extra viktigt att du har iordningställt så mycket som möjligt när de levereras. Det bästa alternativet är därför att plantera växterna inom en till två dagar efter mottagandet. För att undvika långtidslagring av växter kan det vara bra att avtala om delavrop av beställda växter.

Vi jobbar nära vårt fraktbolag som håller hög service och vana vid växtleveranser men det är viktigt att ni som kund möter upp med passande maskiner så att ni kan lossa, då detta inte följer med på lastbilen. Är ni osäker på vilka maskiner som krävs så ber vi er kontakta er kundansvarige. Vid större växtleveranser kan vi även vara med på plats och hjälpa till vid lossningen för att garantera och säkra kvaliteten.

Råd och tips. Växtmottagning. Stångby Plantskola.

Det är viktigt att växterna hanteras med försiktighet. Med oskadade stammar, rotsystem och grenverk, har växten ett mycket bra utgångsläge och kan använda den nödvändiga energin till rotning och tillväxt. Trädens ömtåliga stambark tillåter till exempel inte att ett träd lyfts med hjälp av stroppning runt trädstammen! Det kan leda till omfattande barkskador som inte går att reparera. Lossning och förflyttning av träd sker enklast och bäst genom lyft i jord- eller krukklumpen.

CHECKLISTA VÄXTMOTTAGNING OCH MELLANLAGRING
  • Har vi tillgång till vatten för att vid behov vattna upp växterna vid mottagandet?

  • Är växtbädden iordninggjord?

  • Finns lämpliga förvaringsplatser i skugga och lä?

  • Hur länge behöver växterna lagras i väntan på plantering; finns behov av att jordslå växter?

  • Behövs delavrop av beställda växter?

  • Har vi rätt maskiner för att lossa växterna?

Förvaring före plantering

Vi rekommenderar! För att undvika långtidslagring av växter kan det vara bra att avtala om delavrop av beställda växter.

Om växterna inte planteras direkt vid leverans är det mycket viktigt att de förvaras på rätt sätt fram till planteringsdagen. Då har växterna ett mycket bättre utgångsläge och kan använda den nödvändiga energin till rotning och tillväxt på växtplatsen i stället för att ta hand om barkskador eller brutna grenar.

Undvik att ställa växterna i sol och blåsiga lägen då rötterna lätt torkar ut. Placera växterna på en skuggig plats och håll dem fuktiga.

Barrotade växter är mycket känsliga för uttorkning och bör jordslås direkt. Alltså bör växterna jordslås och rötterna duschas regelbundet och vara täckta med presenningar. Barrotade växter som levereras inplastade bör ställas svalt och mörkt så att de inte ska börja brytas ner och förmultna. Gör lufthål i plasten. Om växterna inte ska planteras inom en vecka bör de jordslås i exempelvis sand, markjord eller täckbark.

Krukodlade och klumpade buskar som levereras inplastade måste packas upp ur emballaget (plantskolepallen) så att de kan andas. I pallarna uppstår lätt höga temperaturer vilket kan orsaka skador. Skall de inte planteras inom några dygn bör de placeras på en plan yta så att de får ljus, särskilt om de är vintergröna.

För krukodlade och klumpade träd som ska planteras relativt snart räcker det att se till att de hålls fuktiga. De bör förvaras liggande då de lätt blåser omkull. Jordklumpar som förvaras stående mot räcke kan med fördel höljas med täckbark. Tänk dock på att under perioder med minusgrader ger täckbark inte ett fullgott frostskydd för växtrötterna.

När lövfällande växter befinner sig i vintervila sker i regel ingen aktiv vattenupptagning. Men däremot sker fortfarande avdunstning och genom att hålla de fuktiga minskar avdunstningen och växterna kan även tillgodogöra sig fukten genom porer i stam och rotbark. Vi rekommenderar att man vattnar dagligen. Växter som redan är vegeterande måsta ha god tillgång på vatten.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.