Vattenkonkurrenter

Nyplanterade växter är mer beroende av tillfört vatten än etablerade växter. Att låta gräset växa ända in till stammen på nyplanterade träd är ofta förödande för trädets etablering. Klippt gräs är trädets värsta vattenkonkurrent. Ett betydligt bättre alternativ är då att täcka marken med lågväxande buskar eller marktäckande perenner. Allra minst konkurrens ger dock öppen jord. Optimalt är om möjlighet finns att etablera trädet i öppen jord eller med hjälp av barkflis under de första säsongerna för att där efterplantera marktäckande vegetation.