Vattenkonkurrenter

Rätt växt till ditt projekt

Vattenkonkurrenter

Klippt gräs är den värsta vattenkonkurrenten för nyplanterade träd. En plantering av perenner eller låga buskar runt trädet gör att mer vatten blir tillgängligt för trädet vid vattning och regn.

Marktäckande perenner under träden

Nyplanterade växter är mer beroende av tillfört vatten än etablerade växter. Att låta gräset växa ända in till stammen på nyplanterade träd är ofta förödande för trädets etablering. Klippt gräs är trädets värsta vattenkonkurrent.

Planteringsytan bör därför göras öppen så att syre, vatten samt organiskt material kan komma ner till rötterna och så att koldioxid kan tränga upp från jorden. Det görs bäst genom att plantera marktäckande buskar eller perenner under träden. Även en liten yta på några kvadratmeter runt stammen gör stor nytta.  

Allra minst konkurrens ger dock öppen jord. Optimalt är om möjlighet finns att etablera  trädet i öppen jord eller med hjälp av barkflis under de första säsongerna för att därefter plantera marktäckande vegetation.

Stångby plantskola. Råd och tips. Vattenkonkurrenter.

Bilden illustrerar att vattenkonkurrensen är mycket högre vid klippt gräs och långgräs jämfört med perenner och buskar.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.