Bjälklagsträd

Rätt växt till ditt projekt

Bjälklagsträd

I våra städers strävan mot förtätning ställs vi inför nya utmaningar. För att kunna erbjuda maximalt med grönytor i den förtätade staden måste även hustak och innergårdar ovanpå exempelvis parkeringsgarage nyttjas till grönska, biodiversitet, dagvattenfördröjning och rekreation. Utmaningarna med att anlägga grönytor på bjälklag är många, det är torrt och varmt med mycket begränsade möjligheter till stora växtbäddar.

Bjalklagstrad-oscar-properties

SORTIMENT
Stångbys sortiment av träd för bjälklag består av ett urval av tork- och vindtåliga arter med begränsad slutstorlek. Träden företableras i en lättviktsjord för att matcha det vanligaste substratet i bjälklagsplantering och genomgår dessutom en intensiv beskärning för att uppnå en stark och vindtålig grenstruktur. I syfte att ge träden bästa möjliga förankring på bjälklaget odlas de uteslutande i flerstammiga kvaliteter med en lägre tyngdpunkt än stamträd. Bjälklagsplantering är en av de mest utmanande situationerna för träd i stadsmiljö. Här är Stångbys träd det självklara valet.

VÄXTBÄDDEN
Plantering på bjälklag kännetecknas ofta av grunda volymer av specialtillverkade lättviktsjordar. Förutsättningarna styrs främst av två faktorer: substratets vikt (vattenmättat) och bjälklagets lastgräns. Det är vanligt att växtbäddens höjd begränsas för att bjälklaget inte ska punktbelastas. Genom att öka växtbäddens yta – och på så vis sprida lasten över bjälklaget – kan jordvolymen ändå bli tillräcklig för att försörja ett spännande och variationsrikt växtmaterial. Lättviktssubstratet bidrar ytterligare till en bibehållen jordvolym.

Tänk på! I jämförelse med substratet väger våra träd relativt lite och har därför en mindre påverkan än växtbäddens konstruktion på bjälklaget.

RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS
En konstant utsatthet präglar bjälklagsplanteringarna på hustak och ovanpå underjordiska parkeringsgarage. Jordarna torkar upp snabbare och vindpåverkan är vanligtvis större än i standardplanteringar. Inte minst beror detta på utmaningen i att etablera en sammanhängande flerskiktad grönmiljö där växterna hjälps åt att hålla kvar luftfuktigheten. Brist på vatten, näring och regelbunden tillförsel av organiskt material är också ständiga utmaningar. Därför är det med omsorg som vi väljer ut vårt sortiment av bjälklagsträd. Bara de mest robusta arterna och sorterna kvalar in. Som ett led i vår ambitiösa produktutveckling prövar vi kontinuerligt nya träd. Om vi inte arbetade med nyfikenhet och vilja att bryta ny mark i odlingssverige vore vi inte Stångby plantskola.

Nedan finner du vår broschyr om bjälklagsträd och en aktuell lista över arter och sorter i odling för bjälklagsplantering! För att komma åt bjälklagslistan behöver du inloggningsuppgifter. Kontakta oss på telefon eller via e-post.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.