Bjälklagsträd

Rätt växt till ditt projekt

Bjälklagsträd

I våra städers strävan mot förtätning ställs vi inför nya utmaningar. För att kunna erbjuda maximalt med grönytor i den förtätade staden måste även hustak och innergårdar ovanpå exempelvis parkeringsgarage nyttjas till grönska, biodiversitet, dagvattenfördröjning och rekreation. Utmaningarna med att anlägga grönytor på bjälklag är många, det är torrt och varmt med mycket begränsade möjligheter till stora växtbäddar.

För att möta utmaningarna med att plantera träd på bjälklag har vi tagit fram en ny produkt, Bjälklagsträd. När träd planteras på bjälklag finns fem huvudutmaningar; växtbäddsdjup, torka, vikt, vindpåverkan, och växtval. Våra specialodlade bjälklagsträd hanterar alla dessa utmaningar.

Bjalklagstrad-oscar-properties

VÄXTBÄDDSDJUP
För att säkerställa att rotsystemet är tillräckligt stort trots ett begränsat växtbäddsdjup har vi företablerat träden i Air-Pot®. Dessa rotklumpar anpassas i höjd för att passa växtbäddsdjupet och görs istället bredare för att rotvolymen skall bli så stor som möjligt.

TORKA & VIKT
För att i möjligaste mån undvika och förebygga torkstress, har vi valt att odla träden i lättviktsjord innehållande pimpsten. Denna jord väger mindre än
traditionellt jordsubstrat och buffrar även vatten. Vilket fungerar som en tillfällig reservoar för att överbrygga kortare perioder av torka. Rekommenderat är att hela växtbädden anläggs med lättviktsjord som är designad för bjälklagssituationer.

VINDPÅVERKAN
När träd planteras på tak utsätts de för en onaturligt stor vindpåverkan. Flerstammiga solitärer från vårat bjälklagssortiment är särskilt lämpade för dessa förutsättningar, då de är utformade för att ha en så låg tyngdpunkt som möjligt. Det finns även möjlighet att etablera träden i specialanpassade kärl av armeringsjärn som kan fästas direkt i betongen. Vilket är särskilt lämpligt om växtbäddsdjupet är för lågt för att kunna slå ned trädstöd.

VÄXTVAL
Viktigt att tänka på är att alla platser har unika förhållanden och förutsättningar. Valet av växtmaterial bör avvägas noggrant för att få hållbara planteringar. Vi hjälper dig räkna in alla parametrar som påverkar växterna på den specifika platsen innan växtval görs.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.