Värdegrund

Kundfokus, kompetens och gemenskap

Under 2017 jobbade vi aktivt med att utveckla och uppdatera vår värdegrund som bland annat resulterade i ett produktionssystem som på ett visuellt och pedagogiskt sätt visar vilka värderingar, principer och metoder som genomsyrar organisationen.

Produktionssystemet är ett styrhjälpmedel i det dagliga arbetet för problemlösning och förbättringsarbete. För att uppnå Stångby Plantskolas affärsidé – att odla och förädla högkvalitativa växter till professionella användare och att tillgodose kunders unika behov av växtmaterial och kunskap, genom hög kompetens och stort engagemang – fokuserar organisationen på värdeskapande aktiviteter. Vår värdegrund kännetecknas av tre ord som tydligt summerar vad vi som företag står för; kundfokus, kompetens och gemenskap.

Kundfokus

Kunden är vårt fokus. Vi ska i möjligaste mån tillgodose kundens behov och önskemål, vi har ett kundperspektiv i alla led. Genom kompetens, kvalitet och service skapar vi värde åt kunden.

Kompetens

Med kompetens och samverkan utvecklar vi gemensamt verksamheten. Vi jobbar alltid efter att förbättras och ta tillvara på nya idéer. Genom kommunikation, kunskap och personlig utveckling säkerställer vi spetskompetens i branschen.

Gemenskap

På Stångby Plantskola bidrar vi alla till en god gemenskap. Genom deltagande, förståelse och tillit skapas en trivsam arbetsplats. Med positiv och tillåtande attityd inkluderar vi varandra och skapar sammanhållning. Vi accepterar allas arbetsroller och olikheter. Med konstruktiv kritik och positiv feedback stöttar vi varandra. Vi samarbetar mot gemensamma mål.

Stångby Plantskola: Vision, mål, principer och värdegrund. Produktionsträdet.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.