Om Stångby Plantskola

Rätt växt till ditt projekt

Vår historia

1978 slog två män ihop sina påsar och tog beslutet att bilda Stångby Plantskola. Den ene är Ingemar Holgersson, en redig, rakryggad och handlingskraftig smålänning, med nävar som ”dassalock” och med en arbetsvilja av stål. Den andre Otto Wiese, en sympatisk, yrkesskicklig trädgårdsmästaryngling med rötter från Pinnebergs mylla som tagit sig upp till Sverige för kärlekens skull. Någonstans där mellan rosraderna byggdes ett vänskapsband och början till en välrenommerad plantskola.

Medan Ingemar markberedde jorden så började Otto att leta och köpa in småplantor. Ganska snart fylldes ytorna med bland annat Allotria, Nina Weibull, Super Star, Lichtkönigin Lucia och Peace. Men det stannade inte vid rosor, i den leriga och bördiga jorden stod bland annat tusentals fruktträd, bergtallar (!) och hängalmar (!) i långa rader.

Våren 2002 blev startskottet för Taflin och Andersson. En ny typ av växtleverantör var på banan. Kunskap, service och engagemang var ledorden. Med värdefullt stöd av dåvarande delägaren Jarl Abrahamsson, lades en genomarbetad affärsplan.

Efterfrågan och intresset för speciella kvaliteter ökade. Detta ledde till att Jörgen och Fredrik började fundera på om det ändå inte var klokt att själva kunna producera och förädla vissa produkter för att få högsta kvalitet. Alternativet var att själva dra igång en odling eller att finna en samarbetspartner.

En sensommardag 2007 på ett kontor ovanför Centralstationen i en mellanstor stad på västkusten togs de första trevande stegen i att närma sig varandra. Både Stångby Plantskola och Taflin & Andersson fattade snabbt tycke för varandra och attraherades av vilka möjligheter som fanns för att kunna utveckla något riktigt slagkraftigt tillsammans. Tidigt på våren 2008 blev omvärlden varse om att ett nytt Stångby hade uppstått!

Mycket vatten har hunnit rinna under broarna och vägarna har varit slingriga, men drivkraften och engagemanget som genomsyrat verksamheten och hela Stångbylaget har bidragit till att vi med stolthet vågar påstå att vi idag är en av Skandinaviens främsta plantskolor och arbetsplatser.

Vi riktar nu blickarna framåt och rustar oss för att möta de nästkommande 40 åren tillsammans med er!

Om Treeco Group

Treeco omfattar de marknadsledande företagen Stångby Plantskola, Kortegaards Planteskole, HPJ Garden, Rögle Plantskola och GardenR, med en sammanlagd omsättning på ca SEK250m och 90 anställda fördelade på flera orter i Sverige och Danmark. Vi förser kunder inom en mängd olika branscher med växtmaterial och kringprodukter för anläggande av grön infrastruktur samt erbjuder utbildning för grön urbanisering.

  • Stångby är en marknadsledande plantskola på den svenska B2B-marknaden för växtmaterial, med ett omfattande sortiment av högkvalitativa växter.
  • HPJ Garden är en leverantör av produkter inom grön infrastruktur och trädgårdsskötsel.
  • P. Kortegaards Planteskole är den danska marknadsledaren för träd och buskar av premiumkvalitet till B2B segmentet.
  • Rögle Plantskola är en högkvalitativ leverantör av småplantor och häckplantor för den nordiska B2B-marknaden.
  • GardenR utvecklar digitala plattformar för förvaltning/odling samt utbildning i grön infrastruktur.
Treeco Group: Stångby Plantskola, Kortegaard Plantskole, HPJ Gardeb, GardenR, Rögle Plantskola

Vilka är vi idag?

Idag är vi ett 50-tal medarbetare fördelade inom fyra områden; kundservice, odling, expedition och anläggning. Vårt huvudkontor är beläget i Stångby utanför Lund. Här sker vår odling, kundservice, inköp och spedition.

Sedan 2013 har vi även ett kontor i Märsta utanför Stockholm, förutom kundservice finns även vår växtbank och regionalt logistikcentrum. Våra medarbetare härrör från en rad olika delar av den gröna näringen, både med lång erfarenhet från plantskolebranschen och från olika utbildningar. Detta ger oss en bred förståelse för alla led inom vår bransch, från odling och projektering till anläggning och skötsel. Idag kan vi med stolthet säga att vi består av plantskolebranschens mest välutbildade personal.

Vi är mycket stolta över vår kundorienterade organisation, genom vilken vi kan tillhandahålla marknadens bästa service. Vi hjälper till med växtförslag, rådgivning, utbildning, leveransbevakning, kvalitetskontroll och mycket annat. Vår ambition är att vara en trygg och långsiktig samarbetspartner med målsättning att lyfta slutprodukten till en ny nivå.

Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt och hjälper om önskat givetvis till vid större leveranser. Självklart gör vi allt för att leveranserna sker på utlovad tid.

Rätt växt till ditt projekt
Stångby Plantskola

Våra Vänner

Stångby Plantskola, Våra Vänner. Säkra varje Unge,

Stiftelsen Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp och gromning på barn genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Stångby Plantskola, Våra Vänner. Svenska Trädföreningen.

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande träd i urbana miljöer. Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området.

Stångby Plantskola, Våra Vänner. Nordisk Fond for Bytræer.

Nordisk Fond for Bytræer stöttar forskning och utveckling kring stadsträds tillväxt, plantering och skötsel i Norden. Stiftelsen vill höja det gröna yrkets status genom att öka kunskapsnivån inom bland annat inom artval, odlingsförhållanden, plantering, vård och underhåll av stadsträd. Dessutom vill fonden främja nya initiativ för att stimulera lämplig användning av träd i samband med nybyggnation.

Stångby Plantskola, Våra Vänner. Trädpodden.

En podcast om relationen mellan människan och träden. Trädpodden berör träd i största allmänhet och träd i staden i synnerhet.

Stångby Plantskola, Våra Vänner. Torns IF.

Torns IF är en fotbollsförening i Stångby, norr om Lund. Föreningen bildades 30 mars 1965 och har barn, ungdom och seniorlag.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.