Hur beställer jag

Stångby Plantskola är en partiplantskola där kundkretsen i första hand är trädgårdsanläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och yrkesanvändare.

Är du privatperson eller har ett företag utanför trädgårdsbranschen ber vi dig kontakta din lokala trädgårdsanläggare eller trädgårdshandel. (www.tradgardsanlaggarna.se)

Jag vill beställa – Hur gör jag?

För att en beställning eller offert ska göras behöver vi först och främst registrera er som kund. Vi behöver följande uppgifter av er:

 • företagsnamn
 • kontaktperson
 • adress
 • mailadress
 • telefonnummer
 • org-nummer
 • faktureringsadress (Gärna e-faktureraadress. En avi-avgift på 50 kr tillkommer annars).

När du är registrerad som kund och skickat er växtlista kan vi börja bearbeta er offert. Växtlistan ska innehålla:

 • latinska namn
 • storlek
 • kvalitet
 • antal
 • leveransvecka

Vi skickar därefter en offert så snart som möjligt med pris och tillgång!

Har du några funderingar kring ert projekt finns vi alltid tillhands för att diskutera växtförslag och dela med oss av våra erfarenheter. Som ett extra stöd för att underlätta valet av växter har vi tagit fram en omfattande och informativ växtkatalog där det även ges utrymme för råd och tips om plantering och hantering av de olika växtslagen. Vid större växtleveranser kan vi vara med på plats och hjälpa till vid lossningen för att garantera och säkra kvaliteten.

Kontakta oss för offert
Stångby Kontakt Mia Andersson

Frakt

Vi jobbar nära vårt fraktbolag som håller hög service och vana vid växtleveranser. För att ta reda på just ert fraktpris eller avtal kontakta din kundansvarig. Fraktpriset är exklusive lossning.

Frakt gäller för leverans där framkomlighet är möjlig med av Stångby utsedd lastbil och släp. Information om eventuella begränsningar gällande vikt eller höjd som hindrar framkomlighet lämnas innan offert. Specialtransport offereras separat eller enligt fraktfaktura och skall framgå i offerten, annars gäller leverans till närmast tillgängliga plats och kund får själv ombesörja transport till arbetsplatsen.

EMBALLAGE

För att frakta växterna på ett säkert sätt använder vi oss av olika emballage. Det skonar växterna och minimerar frakten.

PLASTLÅDA

Används främst till perenner. En hyresavgift tas ut om plastlådan lämnas tillbaka, i annat fall debiteras full avgift.

TRÄLÅDA

Används framförallt till buskar. Självkostnadspris.

PALLBOTTEN/ EUROPALL

Används bl.a. till mindre solitärer, perenner och ungträd. Självkostnadspris.

TÄD OCH STÖRRE SOLITÄRER

Lastas löst och skyddas vid behov av bl.a. jutesäckar, samt i möjligaste mån med inbundna kronor.

CC-VAGN

Används vid leverans av perenner och buskar som ej kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor.

RETURER

Vårt producentansvar innebär att vi tar emot, alternativt hämtar, plastlådor och CC-vagnar fraktfritt där det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Där detta ej är möjligt debiterar vi istället en mindre kostnad. Material som går i retur skall vara tömda på allt innehåll som tex jord, stenar och dylikt.

Kontraktsodling

För större projekt där du som kund har särskilda önskemål kan vi kontraktsodla träd på beställning. Då kan vi skräddarsy allt från stamhöjd och krukstorlek till val av substrat, allt för att växten skall vara så bra anpassad som möjligt vid plantering. Kontraktsodling kräver alltid minst en växtsäsong, vilket betyder att vi behöver en beställning senast i mars månad för att kunna leverera till hösten samma år. Kontakta din kundansvarig för att få ett prisförslag.

Kontakta oss för kontraktsodling