Råd & Tips

Rätt växt till ditt projekt

Allmänna råd och tips för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter

Varje planteringssituation och objekt är unikt och kan behöva olika typer av ställningstaganden. De generella råd och tips som följer nedan är därför inte formellt upprättade beskrivningar och kan sålunda inte användas som bygghandling i entreprenader. Men det är vår förhoppning att du finner avsnitten användbara och kan söka svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.

Stångby plantskola. Råd och tips startsida. Växtmottagning

Växtmottagning

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips, Växtbädd, vätxbäddsdjup

Växtbädd

Läs mer »

Stångby plantskola, råd och tips. Plantera såhär.

Plantera så här

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Planteringsdjup, startsida.

Planteringsdjup

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Etableringsskötsel startsida.

Etableringsskötsel

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Beskärning, startsida.

Beskärning

Läs mer »

Tradstod-stangby-rad-och-tips

Trädstöd

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Vattenkonkurrenter, startsida.

Vattenkonkurrenter

Läs mer »

Hardighet-stangby-rad-och-tips

Härdighet

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Kvalitetsregler för plantskoleväxter, startsida.

Kvalitetsregler

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. E-planta startsida.

E-Planta

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Grönt kulturarv, startsida.

Grönt Kulturarv

Läs mer »

Bjälklagsträd

Läs mer »

Stångby Plantskola. Råd och tips. Kvalitet fruktträd.

Kvalitet Fruktträd

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Pollineringsschema, startsida.

Pollineringsschema

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.