Råd & Tips

Allmänna råd och tips för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter

Varje planteringssituation och objekt är unikt och kan behöva olika typer av ställningstaganden. De generella råd och tips som följer nedan är därför inte formellt upprättade beskrivningar och kan sålunda inte användas som bygghandling i entreprenader. Men det är vår förhoppning att du finner avsnitten användbara och kan söka svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.

Växtmottagning

Läs mer »

Växtbädd

Läs mer »

Plantera så här

Läs mer »

Planteringsdjup

Läs mer »

Etableringsskötsel

Läs mer »

Beskärning

Läs mer »

Trädstöd

Läs mer »

Vattenkonkurrenter

Läs mer »

Härdighet

Läs mer »

Kvalitetsregler

Läs mer »

E-Planta

Läs mer »

Grönt Kulturarv

Läs mer »

Bjälklagsträd

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.

SORTIMENT