Råd & Tips

Rätt växt till ditt projekt

Allmänna råd och tips för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter

Varje planteringssituation och objekt är unikt och kan behöva olika typer av ställningstaganden. De generella råd och tips som följer nedan är därför inte formellt upprättade beskrivningar och kan sålunda inte användas som bygghandling i entreprenader. Men det är vår förhoppning att du finner avsnitten användbara och kan söka svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.

Vaxtmottagning-stangby-rad-och-tips

Växtmottagning

Läs mer »

Växtbädd-stangby-rad-och-tips

Växtbädd

Läs mer »

Plantera-sa-har-stangby-rad-och-tips

Plantera så här

Läs mer »

Planteringsdjup-stangby-rad-och-tips

Planteringsdjup

Läs mer »

Etableringsskotsel-stangby-rad-och-tips

Etableringsskötsel

Läs mer »

Beskarning-stangby-rad-och-tips

Beskärning

Läs mer »

Tradstod-stangby-rad-och-tips

Trädstöd

Läs mer »

Vattenkonkurrenter-stangby-rad-och-tips

Vattenkonkurrenter

Läs mer »

Hardighet-stangby-rad-och-tips

Härdighet

Läs mer »

Kvalitetsregler-stangby-rad-och-tips

Kvalitetsregler

Läs mer »

E-planta-stangby-rad-och-tips

E-Planta

Läs mer »

Gront-kulturarv-stangby-rad-och-tips

Grönt Kulturarv

Läs mer »

Bjälklagsträd

Läs mer »

Kvalitet-frukttrad-stangby-rad-och-tips

Kvalitet Fruktträd

Läs mer »

Pollineringsschema-stangby-rad-och-tips-bild

Pollineringsschema

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.

SORTIMENT