Vår odling – Vårt hantverk

Producering och förädling av parkträd, alléträd, solitärbuskar och större fruktträd

Inom vår egen odling har vi specialiserat oss på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi har alltid sett produktionen av träd och buskar som ett hantverk och än i dag okuleras träden för hand på friland. Vi värdesätter vår personal och är i dag kända för att vara en av branschens bästa arbetsgivare. Därigenom kan vi attrahera och bibehålla välutbildad personal, allt för att hålla högsta kvalitet i hantverket som det innebär att producera träd.

Företablering

Merparten av våra produkter företableras i vår odling ovan jord, detta odlingssystem ger en produkt med välutvecklat rotsystem vilket tryggar en säker etablering i offentlig miljö. I och med att träden är företablerade levereras de med ett intakt rotsystem varför de kan levereras fullt vegeterade. Träden kan alltså planteras oavsett årstid. Alla trädslag kan med fördel företableras för att trygga en säker etablering efter plantering.

Företableringsmetoderna kallas Root Control Container (RCC) och Air-Pot (AP). I RCC odlas mestadels träd i stamomkrets 12-14 cm upp till 18-20 cm. Större träd från stamomkrets 20–25 och uppåt odlar vi i Air-Pot. Bägge systemen baseras på luftpincering vilket ger ett välförgrenat rotsystem utan risk för rotsnurr.

Unika företableringssystem

Root Control Container (RCC) och Air-Pot (AP)
  • Företablerad redan vid leverans

  • Träden kan levereras hela säsongen

  • Intakt rotsystem
  • Snabb och säker etablering
  • Vi lämnar etableringsgaranti
  • Fritt från rotsnurr

Vill du veta mer om våra företableringsmetoder?  Kontakta oss för att boka ett studiebesök.

Träd

Vi lägger stor vikt vid uppbyggnadsbeskärning av både stamträd och solitärbuskar för att säkerställa en hållbar utveckling och långlivade individer. Rotsystemet är minst lika viktigt som kronan varför vi alltid försäkrar oss om att våra egenproducerade träd levereras med välutvecklade rötter. När du beställer träd från vår egen odling kan du vara säker på att kronuppbyggnad, rotbeskärning och kvalitetskontroll är noggrant utförd av kompetenta proffs.

Flerstammiga träd

Våra flerstammiga träd och buskar odlas i kruka, RCC eller Air-Pot. Valet av odlingssätt beror på form och storlek. Bland våra större solitärer väljer vi ut karaktärsfulla premiumprodukter som vi sedan förädlar genom att ta vara på och lyfta fram varje individs unika formspråk.

Vi uppdaterar ständigt sortimentet med nya spännande arter och former av karaktärsfulla solitära träd.

Fruktträd

Stångbys fruktträd har blivit ett välkänt kvalitetsbegrepp som vi är väldigt stolta över. Produktionen har i dag ställts om till fleråriga robusta fruktträd som är anpassade till offentlig miljö. Träden förädlas på friland för att sedan företableras ovan jord i plantskolan. För dig som letar efter större fruktträd rekommenderar vi våra Premiumfruktträd.

Egenproducerat

Vår egen produktion räcker inte för att täcka marknadens behov så handel har blivit en naturlig del av vår verksamhet. Vi utför självklart en noggrann kvalitetskontroll på allt material som kommer från underleverantörer. Vill ni försäkra er om att få våra egenproducerade högklassiga växter ber vi er att kontakta en kundansvarig för aktuellt lagersaldo av våra egenproducerade träd.