STÅNGBY PREMIUM

STÅNGBY PREMIUM

VÅR ODLING

VÅRT HANTVERK

Våra engagerade och kunniga medarbetare brinner för att förvalta och utveckla den hantverkstradition som ligger bakom skapandet av våra produkter.

Passionen för odling och att ge kunden det allra bästa är drivkraften som resulterat i framtagandet av Stångby Premium.

VÅR ODLING

VÅRT HANTVERK

Våra engagerade och kunniga medarbetare brinner för att förvalta och utveckla den hantverkstradition som ligger bakom skapandet av våra produkter.

Passionen för odling och att ge kunden det allra bästa är drivkraften som resulterat i framtagandet av Stångby Premium.

NI TALADE
VI LYSSNADE

Stångby Premium är resultatet av vårt arbete att utveckla en produkt som på flera sätt skiljer sig från det som idag är standard med avseende på kvalitet, vitalitet, funktion och en säker etablering på den permanenta växtplatsen.

Grunden till varför vi utvecklat Stångby Premium har varit att de produkter som uppfyller kvalitetskraven enligt näringens föreskrifter, varierar i kvalitet i allt för stor grad. Detta begränsar i vissa fall möjligheten att få fram en funktionell växtmiljö med tillfredsställande etableringsresultat. Genom att analysera de kvalitetsbrister vi själva stött på genom åren, samt tagit del av våra kunders reflektioner och önskemål om vad en optimal produkt är för dem, fokuserade vi oss på följande faktorer:

  • Rotsystemet – avgörande för en säker etablering
  • Tillgänglighet – önskemål om att kunna plantera under hela säsongen
  • Kronuppbyggnaden – för naturlig utveckling av växtens karaktär och stabilitet
  • Funktion – växter anpassade efter platsens specifika förutsättningar
“Vi anpassar oss efter dina specifika behov och tar fram lösningar utifrån de utmaningar och önskemål som ställs.”

NI TALADE
VI LYSSNADE

Stångby Premium är resultatet av vårt arbete att utveckla en produkt som på flera sätt skiljer sig från det som idag är standard med avseende på kvalitet, vitalitet, funktion och en säker etablering på den permanenta växtplatsen.

Grunden till varför vi utvecklat Stångby Premium har varit att de produkter som uppfyller kvalitetskraven enligt näringens föreskrifter, varierar i kvalitet i allt för stor grad. Detta begränsar i vissa fall möjligheten att få fram en funktionell växtmiljö med tillfredsställande etableringsresultat.

Genom att analysera de kvalitetsbrister vi själva stött på genom åren, samt tagit del av våra kunders reflektioner och önskemål om vad en optimal produkt är för dem, fokuserade vi oss på följande faktorer:

  • Rotsystemet – avgörande för en säker etablering
  • Tillgänglighet – önskemål om att kunna plantera under hela säsongen
  • Kronuppbyggnaden – för naturlig utveckling av växtens karaktär och stabilitet
  • Funktion – växter anpassade efter platsens specifika förutsättningar
“Vi anpassar oss efter dina specifika behov och tar fram lösningar utifrån de utmaningar och önskemål som ställs.”

ROTSYSTEMET

Baserat på lång odlingserfarenhet konstaterar vi att odling i Air-Pot® är överlägset alla andra kända produktionssätt för att skapa ett välförgrenat och intakt rotsystem, vilket är helt avgörande för hur snabbt ett träd kan etablera sig på den nya växtplatsen.

Stångby Premium odlas därför alltid i Air-Pot®. Ett undantag är våra fleråriga fruktträd i mindre storlekar som av praktiska skäl odlas i en specialkruka s.k. RCC (Root Control Container), då dessa är anpassade för att kunna hanteras för hand.

Air-Pot® systemet är perforerat för att främja luftpincering som i sin tur stimulerar växten att producera ett rikt rotsystem av finrötter.

AIR-POT®

TILLGÄNGLIGHET

Odling i Air-Pot® ger ett så välförgrenat rotsystem att växten klarar att hanteras även när den är fullt vegeterad, vilket ger förutsättningen att plantera växten alla tidpunkter på året (förutsatt att marken inte är djupt tjälad). Det välförgrenade rotsystemet utgör en stark motor, som både förhindrar att växter kommer i stress under hanteringen och gör att växten snabbt kan förse sig med vatten och näring på sin permanenta växtplats.

KRONUPPBYGGNAD

Processen börjar tidigt, genom selektering av unga plantor som bedöms ha rätt förutsättningar att uppnå den slutprodukt vi strävar mot.

Beskärningsarbetet påbörjas redan innan växterna planteras i Air-Pot®, och sker sedan löpande under tiden som individerna växer på ute i odlingen. Genom varsam beskärning formas varje individ för att lyfta fram dess karaktär och skapa förutsättningar att bygga en stabil, luftig och långsiktigt hållbar krona. För de flerstammiga växterna byggs välriktade huvudgrenar upp från basen, med målet att skapa en stabil planta med en för arten naturligt utseende. Samtliga växter kontrolleras så att de inte har några fysiska skador eller medföljande sjukdomar.

ROTSYSTEMET

Baserat på lång odlingserfarenhet konstaterar vi att odling i Air-Pot® är överlägset alla andra kända produktionssätt för att skapa ett välförgrenat och intakt rotsystem, vilket är helt avgörande för hur snabbt ett träd kan etablera sig på den nya växtplatsen.

Stångby Premium odlas därför alltid i Air-Pot®. Ett undantag är våra fleråriga fruktträd i mindre storlekar som av praktiska skäl odlas i en specialkruka s.k. RCC (Root Control Container), då dessa är anpassade för att kunna hanteras för hand.

Air-Pot® systemet är perforerat för att främja luftpincering som i sin tur stimulerar växten att producera ett rikt rotsystem av finrötter.

AIR-POT®

TILLGÄNGLIGHET

Odling i Air-Pot® ger ett så välförgrenat rotsystem att växten klarar att hanteras även när den är fullt vegeterad, vilket ger förutsättningen att plantera växten alla tidpunkter på året (förutsatt att marken inte är djupt tjälad). Det välförgrenade rotsystemet utgör en stark motor, som både förhindrar att växter kommer i stress under hanteringen och gör att växten snabbt kan förse sig med vatten och näring på sin permanenta växtplats.

KRONUPPBYGGNAD

Processen börjar tidigt, genom selektering av unga plantor som bedöms ha rätt förutsättningar att uppnå den slutprodukt vi strävar mot.

Beskärningsarbetet påbörjas redan innan växterna planteras i Air-Pot®, och sker sedan löpande under tiden som individerna växer på ute i odlingen. Genom varsam beskärning formas varje individ för att lyfta fram dess karaktär och skapa förutsättningar att bygga en stabil, luftig och långsiktigt hållbar krona. För de flerstammiga växterna byggs välriktade huvudgrenar upp från basen, med målet att skapa en stabil planta med en för arten naturligt utseende. Samtliga växter kontrolleras så att de inte har några fysiska skador eller medföljande sjukdomar.

FUNKTION

Premium fruktträd
Som komplement till våra Högstam Premium fruktträd odlar vi även vad vi kallar Halvstam Premium. Hos våra Halvstam Premium fruktträd har stamhöjden anpassats för att både frukten ska kunna nås och ytan under trädet ska kunna skötas på ett rationellt vis, vilket även ger en särskilt fin balans mellan stam och krona.

Premium Bjälklag
För projekt med begränsade växtbäddar kan rotklumparna anpassas* efter de förutsättningar som råder på platsen. Till exempel grunda men breda klumpar till bjälklagsytor där jorddjupet är begränsat och där punktlasterna med fördel fördelas över en större yta, eller till trafikmiljöer där den tillgängliga växtbädden är för smal för att kunna plantera stora storlekar av växter med konventionella rotklumpar.

*För anpassade rotklumpar krävs längre framförhållning med sin beställning, åtminstone en, ibland även två, tillväxtsäsonger.

FUNKTION

Premium fruktträd
Som komplement till våra Högstam Premium fruktträd odlar vi även vad vi kallar Halvstam Premium. Hos våra Halvstam Premium fruktträd har stamhöjden anpassats för att både frukten ska kunna nås och ytan under trädet ska kunna skötas på ett rationellt vis, vilket även ger en särskilt fin balans mellan stam och krona.

Premium Bjälklag
För projekt med begränsade växtbäddar kan rotklumparna anpassas* efter de förutsättningar som råder på platsen. Till exempel grunda men breda klumpar till bjälklagsytor där jorddjupet är begränsat och där punktlasterna med fördel fördelas över en större yta, eller till trafikmiljöer där den tillgängliga växtbädden är för smal för att kunna plantera stora storlekar av växter med konventionella rotklumpar.

*För anpassade rotklumpar krävs längre framförhållning med sin beställning, åtminstone en, ibland även två, tillväxtsäsonger.

Såhär går det till när vi odlar i
Air-Pot®

Under mars och april grävs frilandsodlade träd upp ur marken och sätts i Air-Pot® för vidare kultur i plantskolan under minst en säsong.

Air-Pot® (AP) är ett produktionssystem ovan jord som företablerar växten i ett odlingssubstrat som är avgränsat med en, perforerad plastvägg, en så kallad Air-Pot®.

Den perforerade plastväggen förhindrar rotsnurr och har många små luftöppningar som gör att rotspetsen torkar ut, luftpincering, vilket bidrar till en ökad tillväxt av finrötter. Detta ger ett kompakt välförgrenat rotsystem med alla finrötter väl skyddade och hela rotsystemet är intakt vid leverans.

Varje träd beskärs och får ett anpassat ”odlingskärl” (klumpens volym skall stå i relation till växtens art och storlek), nytt substrat, gödsel, en käpp och en plats på bädd i plantskolan där det binds upp, och kopplas till droppbevattning. Här får det daglig tillsyn under sommarmånaderna, och i september är det dags att mäta tillväxten. Klumpen ska vara väl genomrotad vid leveranstillfället. Klumpen ska skyddas av väv och nät om det är nödvändigt för att klara hanteringskedjan.

Se videon för att få en inblick om hur det går till när vi gör Air-Pot på Stångby Plantskola

STÅNGBY PREMIUM

STÅNGBY PREMIUM

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov.

För att att del av vårt Premium sortiment se vår prislista.