STÅNGBY PREMIUM

STÅNGBY PREMIUM

VÅR ODLING

VÅRT HANTVERK

Våra engagerade och kunniga medarbetare brinner för att förvalta och utveckla den hantverkstradition som ligger bakom skapandet av våra produkter.

Passionen för odling och att ge kunden det allra bästa är drivkraften som resulterat i framtagandet av Stångby Premium.

VÅR ODLING

VÅRT HANTVERK

Våra engagerade och kunniga medarbetare brinner för att förvalta och utveckla den hantverkstradition som ligger bakom skapandet av våra produkter.

Passionen för odling och att ge kunden det allra bästa är drivkraften som resulterat i framtagandet av Stångby Premium.

NI TALADE
VI LYSSNADE

Stångby Premium är resultatet av vårt arbete att utveckla en produkt som på flera sätt skiljer sig från det som idag är standard med avseende på kvalitet, vitalitet, funktion och en säker etablering på den permanenta växtplatsen.

Grunden till varför vi utvecklat Stångby Premium har varit att de produkter som uppfyller kvalitetskraven enligt näringens föreskrifter, varierar i kvalitet i allt för stor grad. Detta begränsar i vissa fall möjligheten att få fram en funktionell växtmiljö med tillfredsställande etableringsresultat.

Genom att analysera de kvalitetsbrister vi själva stött på genom åren, samt tagit del av våra kunders reflektioner och önskemål om vad en optimal produkt är för dem, fokuserade vi oss på följande faktorer:

  • Rotsystemet – avgörande för en säker etablering
  • Tillgänglighet – önskemål om att kunna plantera under hela säsongen
  • Kronuppbyggnaden – för naturlig utveckling av växtens karaktär och stabilitet
  • Funktion – växter anpassade efter platsens specifika förutsättningar
“Vi anpassar oss efter dina specifika behov och tar fram lösningar utifrån de utmaningar och önskemål som ställs.”

NI TALADE
VI LYSSNADE

Stångby Premium är resultatet av vårt arbete att utveckla en produkt som på flera sätt skiljer sig från det som idag är standard med avseende på kvalitet, vitalitet, funktion och en säker etablering på den permanenta växtplatsen.

Grunden till varför vi utvecklat Stångby Premium har varit att de produkter som uppfyller kvalitetskraven enligt näringens föreskrifter, varierar i kvalitet i allt för stor grad. Detta begränsar i vissa fall möjligheten att få fram en funktionell växtmiljö med tillfredsställande etableringsresultat.

Genom att analysera de kvalitetsbrister vi själva stött på genom åren, samt tagit del av våra kunders reflektioner och önskemål om vad en optimal produkt är för dem, fokuserade vi oss på följande faktorer:

  • Rotsystemet – avgörande för en säker etablering
  • Tillgänglighet – önskemål om att kunna plantera under hela säsongen
  • Kronuppbyggnaden – för naturlig utveckling av växtens karaktär och stabilitet
  • Funktion – växter anpassade efter platsens specifika förutsättningar
“Vi anpassar oss efter dina specifika behov och tar fram lösningar utifrån de utmaningar och önskemål som ställs.”

ROTSYSTEMET

Med erfarenhet efter att ha testat olika odlingsmetoder genom åren, har vi kommit fram till att odling i Air-Pot® är överlägset alla andra kända produktionssätt för att skapa ett välförgrenat och intakt rotsystem. Vilket är helt avgörande för hur snabbt ett träd kan etablera sig på den nya växtplatsen.

Stångby Premium produkt odlas därför alltid i Air-Pot®. Ett undantag är våra fleråriga fruktträd i mindre storlekar som av praktiska skäl odlas i en specialkruka sk RCC (Root Control Container), då dessa är anpassade för att kunna hanteras för hand.

Air-Pot® systemet är perforerat för att främja luftpincering som i sin tur stimulerar växten att producera ett rikt rotsystem av finrötter.

AIR-POT®

TILLGÄNGLIGHET

Odling i Air-Pot® ger ett så välförgrenat rotsystem att den klarar att hanteras även när den är fullt vegeterad. Växten bibehåller sin förmåga, utan att komma i stress, att snabbt förse de övre delarna med vatten och näring direkt efter plantering. Detta ger förutsättningar för att kunna plantera växten oavsett tidpunkt på året. Den enda begränsning som finns är när marken är djupt tjälad.

KRONUPPBYGGNAD

Själva processen börjar tidigt, genom selektering av unga plantor som bedöms ha de rätta förutsättningarna att gå vidare med för att få fram den slutprodukt vi strävar mot.

Här kommer odlingserfarenheterna och hantverkskunnandet in. Genom att varsamt beskära och forma varje individ för att lyfta fram dess naturliga karaktär, samt skapa förutsättningar att bygga en krona som är stabil och håller över tid. Det arbetet påbörjas redan innan växterna planteras ut i Air-Pot®. Samtliga växter kontrolleras så att de inte har några fysiska  skador eller medföljande sjukdomar. Beskärningsarbetet sker även löpande under tiden som individerna växer ute i odlingen för att få fram en öppen och luftig krona. I den fasen klipper  man även bort sk dubbeltoppar om så behövs. Beskärningen av grenarna görs på ett för växten idealt sätt där sårläkningen är som mest effektiv för att förebygga angrepp av sjukdomar. I de flesta fall (med några få undantag) innebär det att man klipper av grenarna alldeles intill grenens fästpunkt där det bildats en ”midja”.

För de flerstammade växterna tar man fram välriktade huvudgrenar från basen och beskär löpande för att få fram en stabil planta med för arten en naturlig karaktär.

ROTSYSTEMET

Med erfarenhet efter att ha testat olika odlingsmetoder genom åren, har vi kommit fram till att odling i Air-Pot® är överlägset alla andra kända produktionssätt för att skapa ett välförgrenat och intakt rotsystem. Vilket är helt avgörande för hur snabbt ett träd kan etablera sig på den nya växtplatsen.

Stångby Premium produkt odlas därför alltid i Air-Pot®. Ett undantag är våra fleråriga fruktträd i mindre storlekar som av praktiska skäl odlas i en specialkruka sk RCC (Root Control Container), då dessa är anpassade för att kunna hanteras för hand.

Air-Pot® systemet är perforerat för att främja luftpincering som i sin tur stimulerar växten att producera ett rikt rotsystem av finrötter.

AIR-POT®

TILLGÄNGLIGHET

Odling i Air-Pot® ger ett så välförgrenat rotsystem att den klarar att hanteras även när den är fullt vegeterad. Växten bibehåller sin förmåga, utan att komma i stress, att snabbt förse de övre delarna med vatten och näring direkt efter plantering. Detta ger förutsättningar för att kunna plantera växten oavsett tidpunkt på året. Den enda begränsning som finns är när marken är djupt tjälad.

KRONUPPBYGGNAD

Själva processen börjar tidigt, genom selektering av unga plantor som bedöms ha de rätta förutsättningarna att gå vidare med för att få fram den slutprodukt vi strävar mot.

Här kommer odlingserfarenheterna och hantverkskunnandet in. Genom att varsamt beskära och forma varje individ för att lyfta fram dess naturliga karaktär, samt skapa förutsättningar att bygga en krona som är stabil och håller över tid. Det arbetet påbörjas redan innan växterna planteras ut i Air-Pot®. Samtliga växter kontrolleras så att de inte har några fysiska  skador eller medföljande sjukdomar. Beskärningsarbetet sker även löpande under tiden som individerna växer ute i odlingen för att få fram en öppen och luftig krona. I den fasen klipper  man även bort sk dubbeltoppar om så behövs. Beskärningen av grenarna görs på ett för växten idealt sätt där sårläkningen är som mest effektiv för att förebygga angrepp av sjukdomar. I de flesta fall (med några få undantag) innebär det att man klipper av grenarna alldeles intill grenens fästpunkt där det bildats en ”midja”.

För de flerstammade växterna tar man fram välriktade huvudgrenar från basen och beskär löpande för att få fram en stabil planta med för arten en naturlig karaktär.

FUNKTION

Halvstam Premium fruktträd är ett exempel på hur vi tagit fram en produkt som är bättre anpassad för flera situationer. Här har vi tagit hänsyn till att bygga ett träd som har bättre balans mellan stam och krona än de traditionella kvalitéerna lågstam/högstam. Detta gör att det är möjligt att både nå upp till frukten (fruktträd på skolgårdar) och skapa utrymme att klippa gräset på parkytor runt trädet utan att skada kronan.

För övriga premiumväxter som vi odlar i Air-Pot®, är själva odlingssystemet flexibelt på så sätt att man kan anpassa både formen och djupet på klumparna efter de begränsningar som råder på platsen. Ett exempel där djupet på klumpen kan vara avgörande är plantering på bjälklag, där konstruktionen inte klarar för stora belastningar vilket förhindrar en djup växtbädd.

Ett annat fall kan vara att man har en smal vegetationsremsa mellan två hårdgjorda ytor som begränsar klumpens bredd. I det fallet kan man odla fram träd i en långsmal form som gör att rötterna styrs ut åt sidorna.

Ovanstående begränsningar kräver ofta mer framförhållning då produkterna behöver skräddarsys efter platsen.

FUNKTION

Halvstam Premium fruktträd är ett exempel på hur vi tagit fram en produkt som är bättre anpassad för flera situationer. Här har vi tagit hänsyn till att bygga ett träd som har bättre balans mellan stam och krona än de traditionella kvalitéerna lågstam/högstam. Detta gör att det är möjligt att både nå upp till frukten (fruktträd på skolgårdar) och skapa utrymme att klippa gräset på parkytor runt trädet utan att skada kronan.

För övriga premiumväxter som vi odlar i Air-Pot®, är själva odlingssystemet flexibelt på så sätt att man kan anpassa både formen och djupet på klumparna efter de begränsningar som råder på platsen. Ett exempel där djupet på klumpen kan vara avgörande är plantering på bjälklag, där konstruktionen inte klarar för stora belastningar vilket förhindrar en djup växtbädd.

Ett annat fall kan vara att man har en smal vegetationsremsa mellan två hårdgjorda ytor som begränsar klumpens bredd. I det fallet kan man odla fram träd i en långsmal form som gör att rötterna styrs ut åt sidorna.

Ovanstående begränsningar kräver ofta mer framförhållning då produkterna behöver skräddarsys efter platsen.

Såhär går det till när vi odlar i
Air-Pot®

Under mars och april grävs frilandsodlade träd upp ur marken och sätts i Air-Pot® för vidare kultur i plantskolan under minst en säsong.

Air-Pot® (AP) är ett produktionssystem ovan jord som företablerar växten i ett odlingssubstrat som är avgränsat med en, perforerad plastvägg, en så kallad Air-Pot®.

Den perforerade plastväggen förhindrar rotsnurr och har många små luftöppningar som gör att rotspetsen torkar ut, luftpincering, vilket bidrar till en ökad tillväxt av finrötter. Detta ger ett kompakt välförgrenat rotsystem med alla finrötter väl skyddade och hela rotsystemet är intakt vid leverans.

Varje träd beskärs och får ett anpassat ”odlingskärl” (klumpens volym skall stå i relation till växtens art och storlek), nytt substrat, gödsel, en käpp och en plats på bädd i plantskolan där det binds upp, och kopplas till droppbevattning. Här får det daglig tillsyn under sommarmånaderna, och i september är det dags att mäta tillväxten. Klumpen ska vara väl genomrotad vid leveranstillfället. Klumpen ska skyddas av väv och nät om det är nödvändigt för att klara hanteringskedjan.

Se videon för att få en inblick om hur det går till när vi gör Air-Pot på Stångby Plantskola

STÅNGBY PREMIUM

STÅNGBY PREMIUM

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov.

För att att del av vårt Premium sortiment se vår prislista.