Planteringsdjup

Planteringsdjup

Det vanligaste felet som begås i samband med plantering är att växterna sätts för djupt.

Rätt planteringsdjup ger växterna rätt förutsättning att snabbt bilda rötter och etablera sig. En viktig regel är att hellre plantera för grunt än för djupt.

Trädens planteringsnivå beror på hur växtbädden är beskaffad. Är växtbäddens botten luckrad eller består av ditförd jord måste du tänka på att jorden sätter sig och att trädet med tiden kommer att sjunka. Trädet ska planteras så högt att det inte hamnar under omgivande marknivå när jorden har satt sig. Oftast brukar 5–10 cm ovan mark vara lagom. Växter som av misstag hämnar för djupt måste lyftas till rätt nivå i växtbädden, det räcker inte med att bara ta bort jord ovanför rotsystemet.

Det som händer när träden planteras för djupt är att rötterna inte får tillräckligt med syre och dör till slut av koldioxidförgiftning. Träd som sjunker drabbas till slut av samma dilemma, men här bildas även en grop runt stammen där vatten samlas. Vattnet fryser under vintern till is och kan bilda en skorpa som kan skada trädets bark. Om vattnet inte dräneras bort om hösten, gör det att träden invintrar sämre och kan skadas av frost.

Planteringsdjup (PDF)

Fler Råd & Tips

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.

SORTIMENT