Acer tataricum fk FALUN E

Acer tataricum fk FALUN E, rysk lönn, är ett litet träd eller stor buske med oregelbundet växtsätt. Skiljer sig från ginnalalönnen då grenarna är något mer samlade i kronans yttre delar. Ett bra alternativ till ginnalalönnen i zon III och uppåt. Vackra röda höstfärger. Mycket anspråkslöst, tork- och vindtåligt. Passar bäst i buskage samt naturlika planteringar men bör även provas i stadsmiljö där utrymmet kan tillgodoses. Frökällan från Falun har ett något enhetligare växtsätt, friskare bladverk och god härdighet.

Vetenskapligt namn

Acer tataricum fk FALUN E

Svenskt namn

Rysk lönn

Höjd

5-7 m

Bredd

5-6 m

Zon

I-V

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.