Acer saccharinum ‘Pyramidale’

Acer saccharinum ‘Pyramidale’, smalkronig silverlönn, är ett snabbväxande med samlad krona bestående av upprättväxande huvudgrenar. Ej så hängande grenar som A.s. ’Wieri’, fungerar därför även i gatumiljö. Ett träd som borde användas mer. Ett enhetligt träd som med sin samlade krona kan ses som ett komplement till konventionella alléträd. Tyvärr får trädet ofta en tät skottbildning varpå toppskottet ofta förlorar sin dominans. Uppbyggnadsbeskärning är därför viktigt för att främja en rak genomgående stam.

Vetenskapligt namn

Acer saccharinum ‘Pyramidale’

Svenskt namn

Smalkronig silverlönn

Höjd

16-18 m

Bredd

6-8 m

Zon

I-III (-IV)

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.