Acer campestre fk UPPSALA E

Acer campestre fk UPPSALA E, naverlönn, är ett medelstort träd med rundad krona. Bladverket är mörkgrönt och det får en gul-bronsgul höstfärg. Trivs bäst i näringsrik, kalkhaltig jord. Fungerar bra i såväl sol som lätt skugga. Ett vind och salttåligt träd som trivs bra i den varma stadsmiljön. Väl använd i landskapsplanteringar, även som klippt häck men blir då ofta mer mottaglig för mjöldagg. E-typen har en säkerställd proveniens från Uppsala med god härdighet och ett friskt, grönt bladverk. Det råder brist på E-märkta stamträd i storlekar över 14–16.

Vetenskapligt namn

Acer campestre fk UPPSALA E

Svenskt namn

Naverlönn

Höjd

7-10 (-12) m

Bredd

6-8 m

Zon

I-IV

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.