Acer negundo fk Alnarp

Acer negundo fk Alnarp, asklönn, är en starkväxande buske/träd, ofta med oregelbundet växtsätt. Kronan är luftig och något rundad. Trädet har djupt flikade blad som påminner om askens sammansatta, dock med oregelbundna småblad. Trädet är skildkönat. Asklönnen är ett anspråkslöst träd med läckert smörgul höstfärg. Ett pionjärträd som tål mycket men får bäst utveckling på näringsrik, frisk jord. Fungerar både som en- och som flerstammig men bildar ofta en oregelbunden krona som enstammmig. E-typen har bättre vindtålighet och härdighet, men är svår att få tag på som stamträd.

Vetenskapligt namn

Acer negundo fk Alnarp

Svenskt namn

Asklönn

Höjd

9-12 m

Bredd

6-8 m

Zon

I-V

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.