Acer campestre ‘Elsrijk’

Acer campestre ‘Elsrijk’ blir ett medelstort träd med mörkgrönt bladverk och gul höstfärg.

Motståndskraftig mot mjöldagg. Acer campestre ‘Elsrijk’ är utmärkt som mindre alléträd eftersom den har en enhetlig kronform.

Bra genomgående stam och pyramidalt växtsätt i början för att senare anta en brett äggrundad form. Salttolerant. I övrigt lik arten.

Naverlönnen är mycket tålig för beskärning och passar som formklippt. Sorten ’Elsrijk’ får en enhetligt rundad krona och passar bra som mindre alléträd.

Vetenskapligt namn

Acer campestre ‘Elsrijk’

Svenskt namn

Naverlönn

Höjd

8-10 m

Bredd

6-8 m

Zon

I-III

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.