Acer tataricum ssp. ginnala fk UPPSALA E

Acer tataricum ssp. ginnala fk UPPSALA E, ginnalalönn, är ett mindre träd eller större buske med oregelbunden, brett vasformad luftig krona som på hösten får intensiva höstfärger i rött och gult. Anspråkslös. Blir sällan vacker som stamträd pga dess oregelbundna växtsätt. Fungerar bäst som solitärbuske eller i buskage. E-märkt ginnalalönn garanterar artäkthet, dvs att du får en ginnalalönn och inte en rysk lönn vilket annars kan förekomma. Invintrar tidigare än ospecificerade frökällor och har en god härdighet med intensivt röda höstfärger.

Vetenskapligt namn

Acer tataricum ssp. ginnala fk UPPSALA E

Svenskt namn

Ginnalalönn

Höjd

7-9 m

Bredd

5-6 m

Zon

I-V

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.