Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’

Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’, flikbladig silverlönn, är ett snabbväxande träd med bred krona som med åldern får hängande perifera grenar. Utrymmeskrävande. Ett vackert volymskapande parkträd. Bladen är djupt flikade vilket bidrar till trädets luftiga intryck. Iögonfallande rödaktig blomning på bar kvist. Fungerar även bra som flerstammigt.

Silverlönnen tål till skillnad från de flesta andra lönnar både kompakterad och vattensjuk jord.

Vetenskapligt namn

Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’

Svenskt namn

Flikbladig silverlönn

Höjd

14-18 m

Bredd

8-10 m

Zon

I-III (-IV)

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.