ACER

 • Acer campestre Elsrijk

  Acer campestre ‘Elsrijk’

  Naverlönn

 • Acer campestre Green Column

  Acer campestre ‘Green Column’

  Pelarnaverlönn

 • Acer campestre Nanum

  Acer campestre ‘Nanum’

  Klotnaverlönn

 • Acer campestre fk Uppsala E.jpg

  Acer campestre fk UPPSALA E

  Naverlönn

 • Acer griseum - kopparlonn

  Acer griseum – kopparlönn

  Kopparlönn

 • Acer negundo fk Alnarp E - asklonn

  Acer negundo fk Alnarp

  Asklönn

 • Acer palmatum - japansk lönn

  Acer palmatum

  Japansk lönn

 • Acer palmatum Atropurpureum - japansk blodlönn

  Acer palmatum ‘Atropurpureum’

  Japansk blodlönn

 • Acer palmatum Bloodgood

  Acer palmatum ‘Bloodgood’

  Japansk blodlönn

 • Acer palmatum Dissectum

  Acer palmatum ‘Dissectum’

  Japansk fliklönn

 • Acer palmatum Garnet - japansk blodlonn

  Acer palmatum ‘Garnet’

  Japansk blodlönn

 • Acer palmatum ‘Osakazuki’

  Acer palmatum ‘Osakazuki’

  Japansk lönn

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.