Acer platanoides ’RESIDENS’ E

Acer platanoides ’RESIDENS’ E, skogslönn, är ett stort träd med bred, rundad krona och mycket vackra gula till röd-orangea höstfärger. Färgerna är mer intensiva i mellersta/norra Sverige än i Sydsverige. Storleksmässigt jämförbar med Fk ultuna e men med en något snyggare, enhetlig krona. Vacker, väldoftande blomning och en viktig näringskälla för humlor och bin. Välfungerande gatu- och parkträd, speciellt för användning där ett härdigare och enhetligt material önskas.

Acer platanoides med sorter

Skogslönnen är ett av våra mest uppskattade ädellövsträd. Det är ett tåligt och snabbväxande träd så länge det ges rätt förutsättningar. Får skogslönnen gott om utrymme under jord i väldränerade jordar och med god tillgång på fukt får den god utveckling. Vattensjuka- eller extremt torra växtplatser bör undvikas. Placeras med fördel i full sol även om halvskugga också ger bra resultat.

Vetenskapligt namn

Acer platanoides 'RESIDENS' E

Svenskt namn

Skogslönn

Höjd

15-20 m

Bredd

8-12 m

Zon

I-V (-VI)

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.