Acer rubrum ‘Red Sunset’

Acer rubrum ‘Red Sunset’, rödlönn, är en av de allra härdigaste rödlönnarna. Sorten är en selektion från (J. Frank Schmidt) slutet på 60 talet som utmärker sig i att den avmognar tidigt och uppvisar en spektakulär röd höstfärg. De äldsta exemplaren i Sverige finns att beskåda utmed en gata i Gävle. Sorten är frisk, men reagerar snabbt vid brist på vatten. Bladen börjar då hänga en aning, men reser sig igen så snart vattentillgången är god. Den är inte lika torkresistent som vissa andra rödlönnar. Det finns några rödlönnssorter som både är härdiga och har god torkresistens, men där brister det i att de saknar en markant höstfärg. Bland dessa finner man Acer rubrum ’Northwood’ och Acer rubrum ’Karpick’. Rödlönnar trivs generellt på näringsrika, fuktighetshållande jordar.

Vetenskapligt namn

Acer rubrum ‘Red Sunset’

Svenskt namn

Rödlönn

Höjd

12-15 m

Bredd

8-10 m

Zon

I-III (IV)

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.