Acer platanoides ‘Columnare’

Acer platanoides ‘Columnare’, pelarlönn, är en smalkronig lönn med genomgående stam och korta sidogrenar. En något “sparsmakad” krona som ung, men med åren utvecklar träd av sorten en tät och fyllig krona.

Acer platanoides med sorter

Skogslönnen är ett av våra mest uppskattade ädellövsträd. Det är ett tåligt och snabbväxande träd så länge det ges rätt förutsättningar. Får skogslönnen gott om utrymme under jord i väldränerade jordar och med god tillgång på fukt får den god utveckling. Vattensjuka- eller extremt torra växtplatser bör undvikas. Placeras med fördel i full sol även om halvskugga också ger bra resultat.

Vetenskapligt namn

Acer platanoides ‘Columnare’

Svenskt namn

Pelarlönn

Höjd

12-15 m

Bredd

4-6 m

Zon

I-III (-IV)

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.