Acer pensylvanicum fk Västeråker

Acer pensylvanicum fk Västeråker, amerikansk strimlönn, med dess karaktäristiska olivgröna stam med vita ränder är mycket iögonfallande, framförallt vintertid. Upprätt växande träd som oftast är förgrenat långt ner. Bladen är treflikade och 15–20 cm långa. Får gula höstfärger. Trivs allra bäst på mullrika och fuktiga jordar men klarar de flesta jordar som inte är extrema åt något håll. Ett trädgårdssmycke som bör stå skyddat och får finast växtsätt i halvskugga men fungerar mycket bra även i full sol så länge läget inte är väldigt torrt. Finns även att tillgå som högstam.

Vetenskapligt namn

Acer pensylvanicum fk Västeråker

Svenskt namn

Amerikansk strimlönn

Höjd

3-6 m

Bredd

3-4 m

Zon

I-IV

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.