Acer tegmentosum fk JOUTSA

Acer tegmentosum fk JOUTSA, manchurisk strimlönn, är en vackert vitstrimmig strimlönn som utvecklar en brett vasformad krona. Bladen är 3–5 flikade 10–18 cm långa och färgas vackert gula om hösten. Trivs allra bäst på mullrika och fuktiga jordar. Ett trädgårdssmycke som bör stå skyddat och får finast växtsätt i svala och halvskuggiga miljöer men fungerar bra även i sol så länge läget är friskt. Kan med framgång användas som undervegetation i uppvuxna parkmiljöer.

Vetenskapligt namn

Acer tegmentosum fk JOUTSA

Svenskt namn

Manchurisk strimlönn

Höjd

3-6 m

Bredd

3-4 m

Zon

I-IV

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.