Acer campestre ‘Green Column’

Acer campestre ‘Green Column’, pelarnaverlönn, är en smalväxande variant av den tåliga naverlönnen och ett välkommet tillskott i kategorin små gatuträd. Pelarnaverlönnen har liksom andra sorter inom arten god tålighet mot stadsmiljöns påfrestningar såsom torka, värme och en del salt. Den blir dessutom mycket smalvuxen med en väl sammanhållen krona, som i unga år, särskilt på ej uppstammade individer kan vara lite lös och slängig, dock utan att grenar faller ut. Friskt gröna blad som färgas i orangegula toner till hösten. Ett mycket lovande träd för mindre alléer, bostadsgårdar och på torg.

Vetenskapligt namn

Acer campestre ‘Green Column’

Svenskt namn

Pelarnaverlönn

Höjd

8-10 m

Bredd

3-4 m

Zon

I-IV

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.