Acer griseum – kopparlönn

Acer griseum, kopparlönn är ett litet och långsamväxande träd som ofta ses som flerstammigt. Dock får den ofta ett något märkligt växtsätt med endast två stammar och en förgrening högre upp.

Arten bildar en attraktiv brunglänsande bark som framträder när stammarna blivit lite kraftigare. Den yttersta barken är avflagnande likt björkens näver. Bladen är trefingrade och får på hösten en intensiv röd färg.

Acer griseum är en trädgårdsjuvel som i skyddat läge trivs på de flesta jordar som inte är för extrema, undvik tunga lerjordar. Sol-halvskugga.

Vetenskapligt namn

Acer griseum

Svenskt namn

Kopparlönn

Höjd

4-5 m

Bredd

4-6 m

Zon

I-III

ACER

Acer är ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd.

Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött.

De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juliseptember.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.