Prunus x schmittii

Prunus x schmittii, mahognykörsbär, är ett smalkronigt träd med strikt genomgående stam och oval till pyramidformad krona. Denna hybrid är en korsning mellan Prunus avium x P. canescens och har ärvt sin vackert mahognyfärgade stam från den sistnämnda. Bladfärg matt grön med orange höstfärg. Blommar med vita-gammelrosa små enkla blommor i april-maj. Bäst utveckling på väldränerad, näringsrik jord med kalkinnehåll. Ett värdefullt tillskott till våra smalkroniga gatuträd. Arten är snabbvuxen och behöver mycket lite skötsel efter etablering.

Vetenskapligt namn

Prunus x schmittii

Svenskt namn

Mahognykörsbär

Höjd

10-12 m

Bredd

3-5 m

Zon

I-III

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.