Prunus avium ‘Plena’

Prunus avium ‘Plena’, fylldblommigt fågelbär, är ett enastående vackert körsbärsträd med dubbla, rent vita blommor i maj. Då trädet är sterilt bildas inga frukter och det passar därför där fallfrukt vill undvikas. Karaktäristiskt regelbunden grensättning i kronan jämfört med arten. Var dock medveten om att det med tiden blir mycket brett och får hängande grenar och lämpar sig sällan som alléträd på platser med krav på frihöjd. I övrigt likt arten.

Vetenskapligt namn

Prunus avium ‘Plena’

Svenskt namn

Fylldblommigt fågelbär

Höjd

10-12 m

Bredd

8-10 m

Zon

I-III (-IV)

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.