Prunus grayana fk GÖTEBORG E

Prunus grayana fk GÖTEBORG E, pärlhägg, är en större buske eller mindre träd, i växtsättet mer påminnande om hassel än vanlig hägg. Blommar med vita blommor i långa upprätta kolvar med behaglig doft samtidigt med den vanliga häggen. Frukten är först röd, senare svart och mognar ojämnt. Bladverket färgas vackert gulorange-rödlila på hösten. Kommer bäst till sin rätt i näringsrik, något fuktig jord i sol-halvskugga. Solitär, i buskage och grupper. Angrips inte av häggspinnmal. Mycket begränsad tillgång i solitärstorlekar.

Vetenskapligt namn

Prunus grayana fk GÖTEBORG E

Svenskt namn

Pärlhägg

Höjd

4-6 m

Bredd

4-5 m

Zon

I-III (-IV)

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.