Prunus ’Ama-no-gawa’

Prunus ’Ama-no-gawa’, pelarkörsbär, är ett svagväxande pelarformat träd, saknar oftast huvudstam utan har flera konkurrerande huvudgrenar. Överdådig blomning med fyllda, ljust rosa blommor i maj. Näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i varma och skyddade lägen. Klarar dock all slags vanlig trädgårdsjord. Relativt kort livslängd.

Vetenskapligt namn

Prunus ’Ama-no-gawa’

Svenskt namn

Pelarkörsbär

Höjd

3-5 m

Bredd

1-2 m

Zon

I-II (-III)

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.