Prunus ’Spire’

Prunus ’Spire’, prydnadskörsbär, är ett av de mindre prydnadskörsbären som lämpar sig på smala gator, då den bildar en smalt elliptisk krona med upprättväxande grenar. Blommar rikligt före bladsprickning med enkla, ljust rosa blommor. Höst färgen är orange. Trivs i soliga-halvskuggiga lägen i näringsrik, väldränerad jord. Ett intressant träd för trånga utrymmen.

Vetenskapligt namn

Prunus ’Spire’

Svenskt namn

Prydnadskörsbär

Höjd

5-7 m

Bredd

2-3 m

Zon

I-III

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.