Prunus sargentii

Prunus sargentii, bergkörsbär, är ett litet träd till stor buske med starkt upprätt, vasformigt växtsätt. Äldre uppstammade träd får ofta en vidare, mer rundad krona. Överdådig blomning med enkla, ljust rosa blommor strax innan eller i samband med bladutspringet i slutet av april-början av maj. De nya bladen slår ut i kopparfärg, men antar sedan en matt grön färg. Lysande höstfärger i orangeröda toner. Passar utmärkt både som träd och flerstammig solitärbuske på bostadsgårdar, i parker och på mindre torg. Det råder brist på större stamträd, ring oss för tillgång.

Vetenskapligt namn

Prunus sargentii

Svenskt namn

Bergkörsbär

Höjd

8-10 m

Bredd

5-8 m

Zon

I-V

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.