Prunus mahaleb

Prunus mahaleb, vejksel, är en stor buske/litet träd med brett rundad krona. Små styva och grönglänsande blad pryder vejkseln under säsong. Överdådig blomning med vita enkla och väldoftande blommor i maj. Dessa efterföljs av små svarta hägglika frukter. Både blommor och frukt är mycket uppskattade av djurliv. En värmegynnad och som etablerad mycket torktålig art att vegetera de mest besvärliga ytor med, så länge de inte är för skuggiga. Kalkgynnad.

Vetenskapligt namn

Prunus mahaleb

Svenskt namn

Vejksel

Höjd

4-6 m

Bredd

4-5 m

Zon

I-III

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.