Prunus virginiana ‘Shubert’

Prunus virginiana ‘Shubert’, shuberthägg, har initialt en smalt pyramidformad krona som sedan breddas och blir något äggrund. Bladen har det i naturen ovanliga förhållandet att de slår ut i grönt men sedan färgas mörkt röda. Den röda färgen hålls säsongen igenom. Nya skott med gröna blad utvecklas under hela säsongen och ger en läcker kontrast mot det röda bladverket. Ett anspråkslöst träd som föredrar fuktiga jordar. Värdefullt träd för norra Sverige. Blomning likt arten. Kan skjuta stambasskott.

Vetenskapligt namn

Prunus virginiana ‘Shubert’

Svenskt namn

Shuberthägg

Höjd

7-9 m

Bredd

4-6 m

Zon

I-VI

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.