Prunus padus ‘Colorata’

Prunus padus ‘Colorata’, blodhägg, är en stor buske till mindre träd med upprätt växtsätt och en oregelbunden krona, med åldern något hängande växtsätt. Bladen slår ut i mörkt rött, men bleknar sedan till en mörkt grön färg med röda bladnerver. Den rosa blomningen står fint i kontrast till det mörka bladverket. I övrigt som vanlig hägg. Vackert kontrastträd, värdefullt för norra Sverige.

Vetenskapligt namn

Prunus padus ‘Colorata’

Svenskt namn

Blodhägg

Höjd

6-9 m

Bredd

4-6 m

Zon

I-V

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.