Prunus avium fk SVEA E

Prunus avium fk SVEA E, fågelbär, är ett inhemskt träd som får en äggformad krona. Under blomningen täcks trädet fullkomligt av enkla vita blommor. Blomningen äger rum i maj. Framåt juli mognar de rödsvarta, söta körsbären som är mycket omtyckta av fåglar. Vackra höstfärger i gulorange. Större storlekar bör hanteras med klump. Kräver god tillgång på marksyre och bör inte planteras på kompakterade eller styva lerjordar. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rotsystemet störts. Frökälla Svea E härstammar från en fröplantage med ursprung ur vildväxande bestånd från Skaraborg, Uppland och Dalarna.

För fruktträd se under Frukt och Bär.

Vetenskapligt namn

Prunus avium fk SVEA E

Svenskt namn

Fågelbär

Höjd

15-20 m

Bredd

10-15 m

Zon

I-IV (-V)

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.