Prunus virginiana fk RACKARBERGET E

Prunus virginiana fk RACKARBERGET E, virginianahägg, är en större buske som sällan ses som stamträd på grund av den rikliga rostkottsskjutningen. Har från början ett upprätt växtsätt som med tiden breddas och blir mer överhängande. Blommar med vita blommor i klasar liknande häggens, är dock inte lika blomrik, får dock röda frukter. Den största fördelen med virginiahäggen är att den inte drabbas av häggspinnmal. Bra buskageväxt. Anspråkslösa jordkrav, men föredrar friska jordar. Friskare och bättre än Prunus padus. Relativt små mängder på marknaden.

Vetenskapligt namn

Prunus virginiana fk RACKARBERGET E

Svenskt namn

Virginianahägg

Höjd

4-6 m

Bredd

3-5 m

Zon

I-V

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.