Prunus padus fk ULTUNA E

Prunus padus fk ULTUNA E, hägg, är en starkväxande stor buske-litet träd med upprätt till överhängande växtsätt. Blommar med stora, vita, doftande blomklasar i slutet av maj. I september mognar de svarta bären. Gul, ibland röd höstfärg. Häggen är ett fuktföredragande träd som trivs i humusrika jordar i soliga-halvskuggiga lägen. Den är dock mycket anspråkslös och klarar de allra flesta jordar, även magra och torra om trädet har kontakt med grundvattnet. Tål stadsmiljö, våt och kompakt jord. Utmärkt som flerstammig solitär, i lähäckar och landskapsplanteringar. Angrips av häggspinnmal. E-märkt hägg har svensk proveniens med mer knubbigt växtsätt, förbättrad härdighet och tidigare invintring.

Vetenskapligt namn

Prunus padus fk ULTUNA E

Svenskt namn

Hägg

Höjd

8-12 m

Bredd

4-8 (-10) m

Zon

I-VII (-VIII)

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa.

De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd.

De varierande storlekarna och uttrycken ger prunus otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Prunus gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.