6 juni, 2022

hardighetssystem-perenner

Härdighetssystem för perenner – hur funkar det?

Olika perenner har olika förmåga att överleva vintern i vårt klimat. Då perenner vissnar ner och övervintrar under marken spelar den lokala ståndorten en större roll än den geografiska regionen, så den klassiska zonkartan som gäller för vedartade växter är inte applicerbar på perenner.
En perenns förmåga att övervintra påverkas i större grad av mikroklimat, jordmån, dränering, snötäcke och vinterns längd, men även hur skyddat ett läge är. Flera av dessa faktorer kan vi själva påverka genom att till exempel plantera lähäckar, skapa upphöjda växtbäddar och vintertäcka. Men framförallt ska vi välja rätt perenn för ståndorten.

I stället för den geografiska zonkartan anges härdigheten för perenner istället genom ett bokstavssystem. Systemet togs fram för ungefär 40 år sedan, och 2021 lanserades det en uppdaterad version av det befintliga bokstavssystemet. Härdighetssystemet beskriver hur säkert en perenn övervintrar, och om det krävs en väldränerad, skyddad växtbädd.

Växten är tålig och övervintrar bra
A Övervintrar pålitligt
A* Övervintrar pålitligt i väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B Övervintrar vanligtvis
B* Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C Övervintrar ibland
C* Övervintrar ibland i väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D Övervintrar inte

JUST NU!

 • Stångby Plantskola Nu gör vi nya AP-träd - se hur man gör och beställ till ditt projekt

  Nu gör vi nya AP-träd – se hur vi gör och beställ till ditt projekt

 • Stångby Nyheter Tidigare Projekt

  Ta en titt på våra tidigare projekt

 • Stångby Nyheter - Ny eplanta Ribes nigrum balsgård martin e

  Ny E-planta – Ribes nigrum BALSGÅRD® MARTIN E

 • Stångby Nyheter - Spana efter vårlökar och beställ för leverans i höst

  Säkra din favoriter – Beställ dina vårlökar redan nu

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.