4 april, 2023

Green Cities - för grönare städer

Green Cities – för ett hållbart Europa

Urbanisering och klimatförändringar kräver nya lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvaliteten i våra städer. De offentliga gröna rummen har positiv effekt på den biologiska mångfalden, klimatet, luftkvalitén och invånarnas hälsa. De positiva effekterna gör att städerna blir bättre platser att bo och arbeta i. Gröna städer för ett hållbart Europa är en plattform som uppmuntrar till grönare offentliga platser genom att erbjuda innovativa idéer samt information som bygger på vetenskaplig forskning och teknisk expertis. Plattformen tar upp ämnen som hälsa, klimat, ekonomi, biologisk mångfald och social sammanhållning. 

URSPRUNG 

Gröna städer för ett hållbart Europa lanserades av ENA (European Nurserystock Association) och organisationer för plantskolor i Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern. 

I Sverige drivs projektet Gröna städer för ett hållbart Europa av LRF Trädgård. 

VARFÖR BEHÖVER VI GRÖNARE STÄDER? 

I den här filmen ger Emma Frans en bild av vilka fördelarna med gröna städer är. Filmen är baserad på befintlig forskning inom området. 

VÄLRENOMMERADE FORSKARE BAKOM SAMMANSTÄLLNINGEN 

För att lyfta gröna städers mervärden på ett enkelt och överskådligt sätt har därför Green Cities tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium tagit fram en aktuell forskningssammanställning. 

Fyra forskare står bakom sammanställningen; Johanna Deak Sjöman, Christine Haaland, Anders Sandoff och Jonathan Stolz. De besitter alla stor kunskap inom sina respektive forskningsområden. Forskarna verkar på Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Universitet.

Sammanställningen fokuserar på följande områden: 

 • Hälsa 
 • Klimat 
 • Biologisk mångfald 
 • Ekonomi 

Broschyren ger en översikt över varför det är så viktigt att vi inte försummar grönområden när våra städer växer. Att prioritera grönska och lyfta frågan på dagordningen är avgörande för om vi har städer som vi fortfarande vill leva i om 50 år. 

TEXT: Erika Wallin
Besök gärna Green Cities hemsida för nyheter och reportage:
https://se.thegreencities.eu/

JUST NU!

 • Stångby Plantskola, Stångby Premium, det är skillnad på träd och träd.

  Det är skillnad på träd och träd

 • Stångby Plantskola, Godispåse - sortiment 2024.

  Ta del av Stångbys godispåse!

 • Stångby Plantskola - klumpsäsongen och invintrande perenner

  Klumpsäsongen och invintrande perenner

 • Stångby Plantskola, Elmia Park 2023. HPJ Garden, Kortegaard Planteskole, Stangby Akademi

  Elmia Park 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.