6 februari, 2023

Stångby Akademi Ett grönt kompetenscenter

Vi fortsätter växa och utvecklas

Vi fortsätter att verka och utvecklas som ett grönt kompetenscenter. Under 2022 vidareutvecklade vi tex våra webbinarium och började även erbjuda de som inspelade webbinarium och på så sätt ökade flexibiliteten kring deltagandet.

Nyheter för i år är att vi utökade även vår repertoar av TCYK-kurser och Stångby Akademi är nu certifierad utbildningssamordnare inom 3 områden av TCYK – del 8, 9 och 13. Vi försöker utöka våra kurstillfällen efter hand under årets gång.

Vi ser fram emot att fortsätta att utvecklas under 2023 tillsammans med er!

VÅRVINTERNS KURSER:

SEMINARIUM

Inspired by Nature. Design for People.
Nigel Dunnett
Nigel har banat väg för innovativa metoder för landskapsplantering och multifunktionell användning av vegetation i den urbana miljön världen över. Hans verksamhet är starkt tvärvetenskaplig, med fokus på gränssnittet mellan ekologi, design och trädgårdsodling. Han är särskilt känd för sitt arbete med djärva och dramatiska naturalistiska stadsplanteringar med ”moderna ängar”, vattenkänsliga stadsdesignapplikationer, biologisk mångfaldshöjande design och arbete på gröna tak och takträdgårdar.

Green Wasting – Lyckas eller Misslyckas
Johan Östberg & Gustav Nässlander
I takt med att trädplanteringskampanjer blir allt vanligare ökar tyvärr även mängden träd som inte klarar sig vid etableringen. Hur ska vi i branschen undvika greenwasting? Vad är de vanliga fallgroparna och med vilka verktyg kan vi istället lyckas?

Power Perenner för framtiden
Skärpa studio
Perenner har stor kapacitet att tillsammans med träd och buskar förstärka och aktivera platser som stöttar resiliens hos både människa och ekosystem.
Varför är estetik och upplevelse i den mänskliga skalan så viktig när vi planerar för framtiden?

WEBBINARIUM

Växtanvändning i Fokus
Peter Linder
Hur kan planteringar nära hus bli mer integrerade som en del av arkitekturen. I detta webbinarium berättar Peter Linder om sitt samarbete med Malmöbaserade arkitektkontoret Siegel och hur växterna får komma in tidigt i husprojektets planering.

Växtanvändning i Fokus
Marika Delin
Lyssna på Marika Delins berättelse om hur hon gått från att illustrera barnböcker till att senare arbeta med trädgårdsform, från ritningar till färdiga trädgårdar med skötselkontrakt. I föreläsningen visas många favoritväxter och material och kombinationer dem emellan.

Växtskadegörare  – Quercus & Pinus
Johanna Witzell
I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

INSPELADE WEBBINARIUM

Buskarnas Återtåg
Johan Slagstedt

Hållbara Växtbäddar – En serie i 5 delar
Anna Pettersson Skog

TCYK CERTIFIERING 

Växtkännedom steg 1 – Yrkesbevis 8

Beskärning och trädvård – Yrkesbevis 9

JUST NU!

 • Stångby Plantskola Nu gör vi nya AP-träd - se hur man gör och beställ till ditt projekt

  Nu gör vi nya AP-träd – se hur vi gör och beställ till ditt projekt

 • Stångby Nyheter Tidigare Projekt

  Ta en titt på våra tidigare projekt

 • Stångby Nyheter - Ny eplanta Ribes nigrum balsgård martin e

  Ny E-planta – Ribes nigrum BALSGÅRD® MARTIN E

 • Stångby Nyheter - Spana efter vårlökar och beställ för leverans i höst

  Säkra din favoriter – Beställ dina vårlökar redan nu

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.