12 mars, 2024

Stångby Akademi TCYK Yrkesbevis Skötsel Beskärning Växtkännedom Certifiering

TCYK Certifiering – Ett värde för både dig och din personal

Jobbar du inom den gröna sektorn och tycker det är viktigt att kompetensutveckla och stärka dina medarbetare kunskapsmässigt?

Certifiera dina kunskaper genom ett yrkesbevis! Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Alla TCYK:s yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen. Yrkesbevis vänder sig till företag som arbetar med trädgårdsanläggning och skötsel av gröna miljöer som parker, trädgårdar, stadsmiljöer, kyrkogårdar m fl.

Vi erbjuder följande yrkesbevis:

Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö. Kursen innehåller både teoretiska genomgångar samt praktiska övningar. I kursen ska deltagaren kunna visa hur översyn, skötsel och underhåll av både växter som häckar, olika gräsytor samt miljö utförs på ett korrekt och tidseffektivt sätt.

Yrkesbevis 8 – Växtkännedom. Kursen innehåller både teoretiska genomgångar samt praktiska övningar. Målet för kursen är att ge deltagaren fördjupad kunskap om både växter, samt mark- och växtnäringslära.  Att kunna redogöra för de faktorer som påverkar växters vatten och näringsbehov. Att förstå fotosyntesen och cellandning. Denna kurs finns att bygga på med steg 2 och 3 efter godkänt resultat på steg 1.

Yrkesbevis 9 – Beskärning och trädvård. Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning. Målen för kursen är att deltagaren ska kunna de olika beskärningsmetoderna. Samt när, hur och varför de används för respektive växtgrupp samt kunna bedöma behovet av beskärning. Ha kunskap om ett säkert, ergonomiskt och tidsbesparande arbetssätt.

JUST NU!

 • Stångby Plantskola Nu gör vi nya AP-träd - se hur man gör och beställ till ditt projekt

  Nu gör vi nya AP-träd – se hur vi gör och beställ till ditt projekt

 • Stångby Nyheter Tidigare Projekt

  Ta en titt på våra tidigare projekt

 • Stångby Nyheter - Ny eplanta Ribes nigrum balsgård martin e

  Ny E-planta – Ribes nigrum BALSGÅRD® MARTIN E

 • Stångby Nyheter - Spana efter vårlökar och beställ för leverans i höst

  Säkra din favoriter – Beställ dina vårlökar redan nu

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.