22 december, 2023

Stångby Nyheter - vi rekommenderar. Salix alba var. chermesina ‘Vinterglöd’ E - korallpil.

Salix alba var. chermesina ‘Vinterglöd’ E – korallpil

Relativt ny sort som liknar S. alba ’Chermesina’, men garanterar kraftigt färgade årsskott i gult till orangerött och god härdighet. Sorten har en smalt pyramidformad krona och föredrar näringsrika, fuktiga jordar i full sol. Ett vackert parkträd, särskilt utmed åar och andra fuktstråk. Föredrar leriga, näringsrika och fuktiga jordar med kalkinnehåll, men som även klarar sig bra på torrare jordar. Vill ha soliga lägen och tål vind och värme. Passar att hamla.

Zon I–IV (–V). Höjd 15–20 m, bredd 8–10 m.

Stångby Nyheter - vi rekommenderar. Salix alba var. chermesina ‘Vinterglöd’ E - korallpil.
Stångby Nyheter - vi rekommenderar. Salix alba var. chermesina ‘Vinterglöd’ E - korallpil.

JUST NU!

 • Stångby Nyheter - Öppettider under jul. God jul och gott nytt år!

  Öppettider under jul

 • Stångby Plantskola, Nyhetsbrev. Nya hallar, nybyggnation.

  Vi bygger upp Stångby!

 • Stångby Nyheter - Beställ dina airpotodlade träd och solitärer nu!

  Beställ dina airpotodlade träd och solitärer inför nästa höst

 • Stångby Nyheter - Träffa oss på våren mässor 2024.

  Träffa oss på vårens mässor!

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.