7 juni, 2023

Stångby Plantskola Nyhetsbrev. Stångby Akademi logotyp.

Planeringen inför höstens program är igång

Planering inför höstens program pågår för fullt och vi har planer kring att till hösten introducera ännu fler seminarier, webbinarier och guidade visningar. Ett projekt som vi jobbat med under en längre tid är att utöka vårt utbud av TCYK Yrkesbevis.

TCYK Yrkesbevis riktar sig till företag som framför allt arbetar med trädgårdsanläggning och skötsel av gröna miljöer. Det finns totalt 13 olika yrkesbevisområden där både målgrupp och kursernas omfattning skiljer sig sinsemellan.

Yrkesbevisen fungerar som en bekräftelse på att man besitter en viss typ av kunskap och färdigheter. Det blir mer och mer vanligt att kommuner och dylikt kräver att entreprenörernas personal ska kunna styrka sin kompetens med yrkesbevis vid upphandlingar. Det är en fördel för både entreprenörer och beställare, där entreprenörerna har större chans att vinna upphandlingar och där beställarna med säkerhet upphandlar kompetenta uppdragsutövare.

I nuläget erbjuder vi Yrkesbevis 8:1 (Växtkännedom steg 1) och Yrkesbevis 9 (Beskärning och Trädvård). Vi kommer till hösten även erbjuda Yrkesbevis 8:2 (Växtkännedom steg 2) och hoppas samtidigt kunna utöka med Yrkesbevis 1 (Skötsel och förvaltning av utemiljö).

För att kunna sköta våra gröna miljöer på ett kompetent och hållbart sätt är dessa yrkesbevis ytterst relevanta. Därför gläder vi oss lite extra över att framöver kunna erbjuda yrkesbevis som bidrar till att stärka kompetensen inom den gröna näringen.

Aktuella Inspelade Webbinarium

Greenwasting – Lyckas eller Misslyckas
Gustav Nässlander och Johan Östberg

Växtanvändning i Fokus
Peter Linder – Arkitektur och växter 
Marika Delin – Naturnära trädgårdsform

Växtskadegörare i fokus
Quercus
Pinus

Hållbara Växtbäddar – En serie i 5 delar
Jordartslära – Anna Pettersson Skog
Markfysik – Anna Pettersson Skog
Markkemi – Anna Pettersson Skog
Markbiologi – Håkan Wellander
AMA – kommer i höst

Våga ta greppet om Rosorna
Henrik Morin

Buskarnas Återtåg
Johan Slagstedt

JUST NU!

 • Stångby Plantskola Nu gör vi nya AP-träd - se hur man gör och beställ till ditt projekt

  Nu gör vi nya AP-träd – se hur vi gör och beställ till ditt projekt

 • Stångby Nyheter Tidigare Projekt

  Ta en titt på våra tidigare projekt

 • Stångby Nyheter - Ny eplanta Ribes nigrum balsgård martin e

  Ny E-planta – Ribes nigrum BALSGÅRD® MARTIN E

 • Stångby Nyheter - Spana efter vårlökar och beställ för leverans i höst

  Säkra din favoriter – Beställ dina vårlökar redan nu

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.