12 mars, 2024

Stångby Plantskola, Nyhetsbrev Personalporträtt. Malin Henriksson - Inköp Lignoser och Vedartat

Malin Henriksson – Inköpare (Lignoser & Vedartat)

Malin är uppväxt på en gård utanför Landskrona och har sedan barnsben hjälpt till med lantbruket och alla delar som hör till gårdslivet. I och med Malins uppväxt uppkom intresset för det gröna tidigt och väl i vuxen ålder var det ingen överraskning att hon valde att utbilda sig till trädgårdsmästare.

Under utbildningens gång ingick praktik och denna utförde jag på en mindre plantskola utanför Landskrona. Här fick jag också möjligheten att fortsätta jobba efter min trädgårdsmästarexamen och hade en mängd olika arbetsuppgifter.

Till en början arbetade Malin praktiskt utomhus, till exempel genom att plocka ordrar för att skicka ut till kund, men tog med tiden på sig mer administrativa uppgifter. Hon kombinerade sitt säsongsarbete på plantskolan med att jobba som lärarassistent under lågsäsong, men längtade efter att sysselsätta sig inom plantskolebranschen under hela året. Sagt och gjort; hon sökte sig till Stångby där hon idag jobbar som inköpare, av främst lignoser dvs vedartade växter.

Precis som hennes titel skvallrar om är Malins huvudsakliga uppgift att köpa in växter.

Även om Stångby har mycket växter i den egna odlingen behöver vi köpa in det som inte finns från andra plantskolor och från andra leverantörer. Samarbetet plantskolor emellan är gott och vi köper in växtmaterial från våra svenska branschkollegor, såväl som från väl utvalda leverantörer från norra Europa som vi vet uppfyller de krav vi ställer på växtmaterialet enligt svensk standard.

Malin har god kontakt med sina kollegor på säljavdelningen och i expeditionsgruppen. I offertstadiet stöttar Malin våra kundansvariga genom att söka upp de växter som inte finns i vår egen produktion. När kunden godkänt offerten bokar Malin upp växterna och ser till att de anländer till plantskolan i god tid innan utsatt leveransdatum. Det huvudsakliga målet är självklart att leverera ut till kund vid utsatt leveransdatum, och att det som levereras uppfyller de svenska kvalitetsföreskrifterna, men klimatavtrycket i samband med transporter är också en aspekt att ta hänsyn till.

Jag försöker att beställa så mycket växter som möjligt från en och samma leverantör och samordna olika kundordrar på samma lastbil för att på så sätt minska klimatavtrycket för respektive växt. För att lyckas med detta samarbetar jag med mina kollegor i expeditionsgruppen, som har mycket goda kunskaper i hur man på bästa sätt maximerar antal växter i det givna utrymmet.

Stångby Plantskola, Nyhetsbrev Personalporträtt. Malin Henriksson - Inköp Lignoser och Vedartat

När växterna väl anländer plantskolan kontrolleras kvaliteten av växterna av vår kvalitetsansvarige som Malin har god kontakt med. Efter godkänd kvalitetskontroll tar expeditionsgruppen över ansvaret för leverans ut till kund och Malin fortsätter med sitt arbete att köpa in växter till kommande ordrar. Men, det är inte alltid att det satta leveransdatumet stämmer, i vissa fall behöver kunder skjuta upp leveransdatumet av olika skäl, och detta påverkar till viss del Malins arbete.

Det är otroligt viktigt med framförhållning när man jobbar med inköp, inkommer beskedet att kunden behöver skjuta fram leveransdatumet så hinner jag i bästa fall informera leverantören att pausa försändelsen innan det anländer plantskolan, om inte kan det påverka vår verksamhet enormt. Dels genom att det tillkommer skötsel för de växter som redan levereras till plantskolan, vilket både kostar tid och pengar, men också för att risken för att växtmaterialets kvalitet påverkas negativt ökar och i värsta fall också svinnet.

Men trots utmaningar med Malins jobb är hon som person otroligt strukturerad, och gillar ordning och reda. Hon ser snarare möjligheter än problem och älskar att jobba med problemlösning.

Vi har ett väldigt tätt arbete avdelningar sinsemellan, och det är det som gör att inget verkar omöjligt. Vi hjälps åt så mycket vi kan, och uppstår det problem så löser vi det tillsammans. Vårt huvudsakliga syfte är alltid att göra kunden nöjd och detta hoppas jag att vi lyckas med.

På frågan om vilket Malins favoritträd är svarar hon blodbok, Fagus sylvatica ’Purpurea’. Mitt i trädgården i hennes barndomshem står nämligen en gigantisk blodbok som varit en stor del av hennes barndom.

Vi hade en gunga som hängde i blodbokens grenar där jag som barn spenderade mycket tid, så det är delvis av personliga skäl som just blodboken kom att bli mitt favoritträd. Men jag har också alltid gillat vinrött bladverk på träd, buskar och perenner, de lyser upp i trädgården och sticker ut från den gröna mängden.

Fagus sylvatica ’Purpurea’ - blodbok. Stångby Plantskola. Stångby Nyheter
Fagus sylvatica ’Purpurea’ - blodbok. Stångby Plantskola. Stångby Nyheter

Fagus sylvatica ’Purpurea’ – blodbok

JUST NU!

 • Stångby Plantskola Nu gör vi nya AP-träd - se hur man gör och beställ till ditt projekt

  Nu gör vi nya AP-träd – se hur vi gör och beställ till ditt projekt

 • Stångby Nyheter Tidigare Projekt

  Ta en titt på våra tidigare projekt

 • Stångby Nyheter - Ny eplanta Ribes nigrum balsgård martin e

  Ny E-planta – Ribes nigrum BALSGÅRD® MARTIN E

 • Stångby Nyheter - Spana efter vårlökar och beställ för leverans i höst

  Säkra din favoriter – Beställ dina vårlökar redan nu

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.