21 december, 2023

Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt.

Erik Jönsson – Sortiment- och kundansvarig

Uppväxt i en konstnärsfamilj var det en självklarhet även för Erik att gå i samma fotspår. Med en examen i konstvetenskap arbetade Erik med utställningar på ett av Stockholms finaste gallerier. Men i takt med ett växande intresse för kulturmiljö fick Erik upp ögonen för landskapsvård i allmänhet och trädvård i synnerhet. Därmed uppkom också idén att utbilda sig till arborist.

Efter samtal med en familjevän, som jobbat som arborist, fick jag en mer detaljerad bild av yrket. Jag förstod att jag som arborist kunde kombinera mitt fritidsintresse, klättringen, med förvaltning av kulturlandskapens mest långlivade beståndsdelar, träden.

Som nyexaminerad började Erik arbeta som arborist vid Malmö kyrkogårdsförvaltning där han också knöt sina första professionella band med plantskolebranschen. Det blev en hel del växtmottagningar – framför allt från Stångby – och för varje leverans växte nyfikenheten kring plantskolans arbete. När det blev dags att röra på sig skickade Erik en spontanansökan till Stångbys delägare Fredrik Taflin. Kort därefter kunde han fortsätta arbetet med mottagningskontroller – men nu som anställd kvalitetskontrollant på Stångby.

Min roll blev att kontrollera inkommande växtmaterial, framför allt träden, och försäkra mig om att de levde upp till kraven i plantskolornas kvalitetsregler. Detta var, och är fortfarande, en oerhört viktig funktion i arbetet med att kvalitetssäkra det växtmaterial som går direkt till kund, såväl som det vi köper in för att plantera ut i AirPot.

När den första säsongen gick mot sitt slut och växtleveranserna stannade av gick Erik i stället över på en tjänst som kundansvarig – den tjänst som han fortfarande är kvar på men som under åren mer och mer har kommit att utvecklas mot ett övergripande sortimentsansvar. Idag lägger han nästan lika mycket tid på att hitta och köpa in växter till Stångbys egna AirPot-odling som att guida och hjälpa kunder. Målet är att skapa ett balanserat sortiment med ett stort antal ovanliga arter och sorter i premiumkvalitet. En av arbetets svåraste avvägningar är att hitta rätt i antalen. Även om odlingen sannolikt är en av Europas största sett till volym av AirPot-odlade träd är ytan begränsad. Det är ingen lätt uppgift att upprätthålla sortimentsbredden samtidigt som varje växt behöver finnas i tillräckliga antal för att kunna användas i större projekt.

Erik berättar att AirPot-odlingens unika fördelar kommer bäst till sin rätt i odlingen av svåretablerade släkten som exempelvis Quercus och Pinus. AirPotens struktur hjälper träden att utveckla ett finförgrenat rotsystem samtidigt som det innebär en flexibilitet när det kommer till växtleveranser utanför klumpgrävningssäsong. Dessa två fördelar – flexiblitet och ett högkvalitativt rotsystem – är särskilt relevanta för växtanvändare i norra Sverige, där tjälen kommer tidigt och våren kommer sent. Erik har därför under den senaste tiden lagt lite extra fokus vid att utveckla urvalet av härdiga typer av både vanliga och ovanliga trädslag för de högre odlingzonerna. Målet är en bredare palett och säkrare härdighet för släkten från Acer till Zelkova.

Till nästa år kommer vi att se några riktigt intressanta namnsorter av bland annat rödlönn och ambraträd i odlingen!

Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Liquidambar styraciflua.
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Liquidambar styraciflua.

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ – ambraträd

Arbetet med sortimentet färgar av sig på Eriks kundrelationer där fokus ligger på kunder med komplexa projekt, ofta med ovanligt växtmaterial. Att arbeta nära, å enda sidan extremt kunniga kunder och å den andra, mycket kompetenta odlare, beskriver Erik som ett privilegium.

Jag jobbar i en organisation med fantastiska kollegor och har också nära relationer till branschfolk utanför organisationen. Dessa människor har erfarenheter både inom odling och trädplantering i urbana miljöer, och vi har ett kunskapsutbyte sinsemellan som gör mig rikare i min kompetens. Både i mitt privata liv och i mitt arbetsliv gynnas jag av dessa utbyten och det är en betydande anledning till att jag trivs så bra med mitt jobb. Jag får också lov att forska brett i olika ämnen som är relevanta för mitt jobb, för att sedan förkovra mig och eventuellt påverka branschens riktning gällande sortimentsutveckling, något som också gläder mig enormt.

Det finns dock ett område där, all branschens kunskap till trots, ingen vet riktigt vet vart vi är på väg: klimatförändringarna. Den osäkerhet som detta innebär, för odlare så väl som för växtanvändare, är svår att förhålla sig till. Erik tror att nyckeln är att arbeta brett och utvärdera kontinuerligt.

Frågan om invasivitet, både för växter och olika sjukdomar och skadedjur, har på senaste tiden antagit enorma proportioner. Jag har regelbundna kontakter, inte bara i plantskolebranschen utan även på skogssidan där det här har varit en stor fråga i många år redan.

Men samtidigt som Erik brottas med ovissheten gällande klimatförändringarna, gläder det honom att samhället i stort verkar intressera sig mer och mer för det gröna.

Det ställs fler och högre krav från politiskt håll att våra gröna miljöer ska bevaras och inkluderas även i våra urbana miljöer. Det är en stor lättnad att omgivningen verkar förstå vilket enormt värde och vilken betydelse gröna miljöer har för människans välmående, likväl som för djuren och insekterna.

Till sist får Erik frågan om hans favoritträd och berättar att trädet som utmärker sig lite extra i hans ögon är Cercidiphyllum japonicum, katsura. Det är ett träd, enligt Erik, som utmärker sig på ett eller annat sätt under hela året.

Det kanske kan verka lite för gängse för någon som lägger mycket tid på att lära sig om nya arter och sorter men jag älskar verkligen katsuran. På vintern lägger man märke till katsurans knoppar, formade som hummerklor. När våren väl är kommen blommar den med otroligt små, söta blommor, liknande en havsanemon med en häftig rödaktig färg. Efter den enastående blomningen kommer det röda bladutspring som sedan skiftar över till en frisk grön färg. Bladskivorna är härligt ljusgenomsläppliga och man kan tydligt se bladcellerna. De är också finådriga och elegant arrangerande. Trädets struktur kan upplevas något risig som ung, dock utan att tappa sin elegans, men blir ett mäktigt träd som gammal med ett vackert ljusgenomsläpp i kronan. Under hösten lyser den i vackra nyanser och sprider sin unika doft som i ett rum.

Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Cercidiphyllum japnoicum - katsura.
Cercidiphyllum japonicum fk GÖTEBORG E - katsura
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Cercidiphyllum japnoicum - katsura.
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Cercidiphyllum japnoicum - katsura.

Cercidiphyllum japonicum – katsura

JUST NU!

 • Stångby Plantskola Nu gör vi nya AP-träd - se hur man gör och beställ till ditt projekt

  Nu gör vi nya AP-träd – se hur vi gör och beställ till ditt projekt

 • Stångby Nyheter Tidigare Projekt

  Ta en titt på våra tidigare projekt

 • Stångby Nyheter - Ny eplanta Ribes nigrum balsgård martin e

  Ny E-planta – Ribes nigrum BALSGÅRD® MARTIN E

 • Stångby Nyheter - Spana efter vårlökar och beställ för leverans i höst

  Säkra din favoriter – Beställ dina vårlökar redan nu

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.