22 december, 2023

Stångby Nyheter - vi rekommenderar. Acer griseum - kopparlönn.

Acer griseum – kopparlönn

Kopparlönnen är ett litet och långsamväxande träd som ofta ses som flerstammigt. Dock får den ofta ett något märkligt växtsätt med endast två stammar och en förgrening högre upp. Arten bildar en attraktiv brunglänsande bark som framträder när stammarna blivit lite kraftigare. Den yttersta barken är avflagnande likt björkens näver och utmärker sig framför allt i motljus vid en lågt stående sol. Bladen är trefingrade och får på hösten en intensiv röd färg. En trädgårdsjuvel som i skyddat läge trivs på de flesta jordar som inte är för extrema, undvik tunga lerjordar. Föredrar att stå i sol-halvskugga.

Zon I–III. Höjd 4–5 m, bredd 4–6 m.

Stångby Nyheter - vi rekommenderar. Acer griseum - kopparlönn.
Stångby Nyheter - vi rekommenderar. Acer griseum - kopparlönn.

JUST NU!

 • Stångby Nyheter - Öppettider under jul. God jul och gott nytt år!

  Öppettider under jul

 • Stångby Plantskola, Nyhetsbrev. Nya hallar, nybyggnation.

  Vi bygger upp Stångby!

 • Stångby Nyheter - Beställ dina airpotodlade träd och solitärer nu!

  Beställ dina airpotodlade träd och solitärer inför nästa höst

 • Stångby Nyheter - Träffa oss på våren mässor 2024.

  Träffa oss på vårens mässor!

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.