Personalporträtt

2024-03-13T09:35:07+01:00
Stångby Plantskola, Nyhetsbrev Personalporträtt. Malin Henriksson - Inköp Lignoser och Vedartat

Malin Henriksson – Inköpare (Lignoser & Vedartat)

Malin är uppväxt på en gård utanför Landskrona och har sedan barnsben hjälpt till med lantbruket och alla delar som hör till gårdslivet. I och med Malins uppväxt uppkom intresset för det gröna tidigt och väl i vuxen ålder var det ingen överraskning att hon valde att utbilda sig till trädgårdsmästare.

Under utbildningens gång ingick praktik och denna utförde jag på en mindre plantskola utanför Landskrona. Här fick jag också möjligheten att fortsätta jobba efter min trädgårdsmästarexamen och hade en mängd olika arbetsuppgifter.

Till en början arbetade Malin praktiskt utomhus, till exempel genom att plocka ordrar för att skicka ut till kund, men tog med tiden på sig mer administrativa uppgifter. Hon kombinerade sitt säsongsarbete på plantskolan med att jobba som lärarassistent under lågsäsong, men längtade efter att sysselsätta sig inom plantskolebranschen under hela året. Sagt och gjort; hon sökte sig till Stångby där hon idag jobbar som inköpare, av främst lignoser dvs vedartade växter.

Precis som hennes titel skvallrar om är Malins huvudsakliga uppgift att köpa in växter.

Även om Stångby har mycket växter i den egna odlingen behöver vi köpa in det som inte finns från andra plantskolor och från andra leverantörer. Samarbetet plantskolor emellan är gott och vi köper in växtmaterial från våra svenska branschkollegor, såväl som från väl utvalda leverantörer från norra Europa som vi vet uppfyller de krav vi ställer på växtmaterialet enligt svensk standard.

Malin har god kontakt med sina kollegor på säljavdelningen och i expeditionsgruppen. I offertstadiet stöttar Malin våra kundansvariga genom att söka upp de växter som inte finns i vår egen produktion. När kunden godkänt offerten bokar Malin upp växterna och ser till att de anländer till plantskolan i god tid innan utsatt leveransdatum. Det huvudsakliga målet är självklart att leverera ut till kund vid utsatt leveransdatum, och att det som levereras uppfyller de svenska kvalitetsföreskrifterna, men klimatavtrycket i samband med transporter är också en aspekt att ta hänsyn till.

Jag försöker att beställa så mycket växter som möjligt från en och samma leverantör och samordna olika kundordrar på samma lastbil för att på så sätt minska klimatavtrycket för respektive växt. För att lyckas med detta samarbetar jag med mina kollegor i expeditionsgruppen, som har mycket goda kunskaper i hur man på bästa sätt maximerar antal växter i det givna utrymmet.

Stångby Plantskola, Nyhetsbrev Personalporträtt. Malin Henriksson - Inköp Lignoser och Vedartat

När växterna väl anländer plantskolan kontrolleras kvaliteten av växterna av vår kvalitetsansvarige som Malin har god kontakt med. Efter godkänd kvalitetskontroll tar expeditionsgruppen över ansvaret för leverans ut till kund och Malin fortsätter med sitt arbete att köpa in växter till kommande ordrar. Men, det är inte alltid att det satta leveransdatumet stämmer, i vissa fall behöver kunder skjuta upp leveransdatumet av olika skäl, och detta påverkar till viss del Malins arbete.

Det är otroligt viktigt med framförhållning när man jobbar med inköp, inkommer beskedet att kunden behöver skjuta fram leveransdatumet så hinner jag i bästa fall informera leverantören att pausa försändelsen innan det anländer plantskolan, om inte kan det påverka vår verksamhet enormt. Dels genom att det tillkommer skötsel för de växter som redan levereras till plantskolan, vilket både kostar tid och pengar, men också för att risken för att växtmaterialets kvalitet påverkas negativt ökar och i värsta fall också svinnet.

Men trots utmaningar med Malins jobb är hon som person otroligt strukturerad, och gillar ordning och reda. Hon ser snarare möjligheter än problem och älskar att jobba med problemlösning.

Vi har ett väldigt tätt arbete avdelningar sinsemellan, och det är det som gör att inget verkar omöjligt. Vi hjälps åt så mycket vi kan, och uppstår det problem så löser vi det tillsammans. Vårt huvudsakliga syfte är alltid att göra kunden nöjd och detta hoppas jag att vi lyckas med.

På frågan om vilket Malins favoritträd är svarar hon blodbok, Fagus sylvatica ’Purpurea’. Mitt i trädgården i hennes barndomshem står nämligen en gigantisk blodbok som varit en stor del av hennes barndom.

Vi hade en gunga som hängde i blodbokens grenar där jag som barn spenderade mycket tid, så det är delvis av personliga skäl som just blodboken kom att bli mitt favoritträd. Men jag har också alltid gillat vinrött bladverk på träd, buskar och perenner, de lyser upp i trädgården och sticker ut från den gröna mängden.

Fagus sylvatica ’Purpurea’ - blodbok. Stångby Plantskola. Stångby Nyheter
Fagus sylvatica ’Purpurea’ - blodbok. Stångby Plantskola. Stångby Nyheter

Fagus sylvatica ’Purpurea’ – blodbok

Personalporträtt2024-03-13T09:35:07+01:00

Personalporträtt

2023-12-22T10:17:05+01:00
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt.

Erik Jönsson – Sortiment- och kundansvarig

Uppväxt i en konstnärsfamilj var det en självklarhet även för Erik att gå i samma fotspår. Med en examen i konstvetenskap arbetade Erik med utställningar på ett av Stockholms finaste gallerier. Men i takt med ett växande intresse för kulturmiljö fick Erik upp ögonen för landskapsvård i allmänhet och trädvård i synnerhet. Därmed uppkom också idén att utbilda sig till arborist.

Efter samtal med en familjevän, som jobbat som arborist, fick jag en mer detaljerad bild av yrket. Jag förstod att jag som arborist kunde kombinera mitt fritidsintresse, klättringen, med förvaltning av kulturlandskapens mest långlivade beståndsdelar, träden.

Som nyexaminerad började Erik arbeta som arborist vid Malmö kyrkogårdsförvaltning där han också knöt sina första professionella band med plantskolebranschen. Det blev en hel del växtmottagningar – framför allt från Stångby – och för varje leverans växte nyfikenheten kring plantskolans arbete. När det blev dags att röra på sig skickade Erik en spontanansökan till Stångbys delägare Fredrik Taflin. Kort därefter kunde han fortsätta arbetet med mottagningskontroller – men nu som anställd kvalitetskontrollant på Stångby.

Min roll blev att kontrollera inkommande växtmaterial, framför allt träden, och försäkra mig om att de levde upp till kraven i plantskolornas kvalitetsregler. Detta var, och är fortfarande, en oerhört viktig funktion i arbetet med att kvalitetssäkra det växtmaterial som går direkt till kund, såväl som det vi köper in för att plantera ut i AirPot.

När den första säsongen gick mot sitt slut och växtleveranserna stannade av gick Erik i stället över på en tjänst som kundansvarig – den tjänst som han fortfarande är kvar på men som under åren mer och mer har kommit att utvecklas mot ett övergripande sortimentsansvar. Idag lägger han nästan lika mycket tid på att hitta och köpa in växter till Stångbys egna AirPot-odling som att guida och hjälpa kunder. Målet är att skapa ett balanserat sortiment med ett stort antal ovanliga arter och sorter i premiumkvalitet. En av arbetets svåraste avvägningar är att hitta rätt i antalen. Även om odlingen sannolikt är en av Europas största sett till volym av AirPot-odlade träd är ytan begränsad. Det är ingen lätt uppgift att upprätthålla sortimentsbredden samtidigt som varje växt behöver finnas i tillräckliga antal för att kunna användas i större projekt.

Erik berättar att AirPot-odlingens unika fördelar kommer bäst till sin rätt i odlingen av svåretablerade släkten som exempelvis Quercus och Pinus. AirPotens struktur hjälper träden att utveckla ett finförgrenat rotsystem samtidigt som det innebär en flexibilitet när det kommer till växtleveranser utanför klumpgrävningssäsong. Dessa två fördelar – flexiblitet och ett högkvalitativt rotsystem – är särskilt relevanta för växtanvändare i norra Sverige, där tjälen kommer tidigt och våren kommer sent. Erik har därför under den senaste tiden lagt lite extra fokus vid att utveckla urvalet av härdiga typer av både vanliga och ovanliga trädslag för de högre odlingzonerna. Målet är en bredare palett och säkrare härdighet för släkten från Acer till Zelkova.

Till nästa år kommer vi att se några riktigt intressanta namnsorter av bland annat rödlönn och ambraträd i odlingen!

Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Liquidambar styraciflua.
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Liquidambar styraciflua.

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ – ambraträd

Arbetet med sortimentet färgar av sig på Eriks kundrelationer där fokus ligger på kunder med komplexa projekt, ofta med ovanligt växtmaterial. Att arbeta nära, å enda sidan extremt kunniga kunder och å den andra, mycket kompetenta odlare, beskriver Erik som ett privilegium.

Jag jobbar i en organisation med fantastiska kollegor och har också nära relationer till branschfolk utanför organisationen. Dessa människor har erfarenheter både inom odling och trädplantering i urbana miljöer, och vi har ett kunskapsutbyte sinsemellan som gör mig rikare i min kompetens. Både i mitt privata liv och i mitt arbetsliv gynnas jag av dessa utbyten och det är en betydande anledning till att jag trivs så bra med mitt jobb. Jag får också lov att forska brett i olika ämnen som är relevanta för mitt jobb, för att sedan förkovra mig och eventuellt påverka branschens riktning gällande sortimentsutveckling, något som också gläder mig enormt.

Det finns dock ett område där, all branschens kunskap till trots, ingen vet riktigt vet vart vi är på väg: klimatförändringarna. Den osäkerhet som detta innebär, för odlare så väl som för växtanvändare, är svår att förhålla sig till. Erik tror att nyckeln är att arbeta brett och utvärdera kontinuerligt.

Frågan om invasivitet, både för växter och olika sjukdomar och skadedjur, har på senaste tiden antagit enorma proportioner. Jag har regelbundna kontakter, inte bara i plantskolebranschen utan även på skogssidan där det här har varit en stor fråga i många år redan.

Men samtidigt som Erik brottas med ovissheten gällande klimatförändringarna, gläder det honom att samhället i stort verkar intressera sig mer och mer för det gröna.

Det ställs fler och högre krav från politiskt håll att våra gröna miljöer ska bevaras och inkluderas även i våra urbana miljöer. Det är en stor lättnad att omgivningen verkar förstå vilket enormt värde och vilken betydelse gröna miljöer har för människans välmående, likväl som för djuren och insekterna.

Till sist får Erik frågan om hans favoritträd och berättar att trädet som utmärker sig lite extra i hans ögon är Cercidiphyllum japonicum, katsura. Det är ett träd, enligt Erik, som utmärker sig på ett eller annat sätt under hela året.

Det kanske kan verka lite för gängse för någon som lägger mycket tid på att lära sig om nya arter och sorter men jag älskar verkligen katsuran. På vintern lägger man märke till katsurans knoppar, formade som hummerklor. När våren väl är kommen blommar den med otroligt små, söta blommor, liknande en havsanemon med en häftig rödaktig färg. Efter den enastående blomningen kommer det röda bladutspring som sedan skiftar över till en frisk grön färg. Bladskivorna är härligt ljusgenomsläppliga och man kan tydligt se bladcellerna. De är också finådriga och elegant arrangerande. Trädets struktur kan upplevas något risig som ung, dock utan att tappa sin elegans, men blir ett mäktigt träd som gammal med ett vackert ljusgenomsläpp i kronan. Under hösten lyser den i vackra nyanser och sprider sin unika doft som i ett rum.

Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Cercidiphyllum japnoicum - katsura.
Cercidiphyllum japonicum fk GÖTEBORG E - katsura
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Cercidiphyllum japnoicum - katsura.
Erik Jönsson - Stångby Plantskola. Sortiment och kundansvarig. Personalporträtt. Cercidiphyllum japnoicum - katsura.

Cercidiphyllum japonicum – katsura

Personalporträtt2023-12-22T10:17:05+01:00

Personalporträtt

2023-10-19T15:05:05+01:00
Stångby Plantskola, Johan Wiese, anläggningschef Lund.

Johan Wiese – Delägare & Medarbetare i expedition- och anläggningsgruppen

Som son till en av Stångbys två grundare har Johan varit en självklar del av Stångby sedan barnsben. När pappa Otto Wiese startade Stångby 1978 var Johan 5 år gammal och det dröjde inte långt därtill innan familjen flyttade till plantskolan. Som 7-åring öppnades nu en helt ny och spännande värld för Johan på gården.

Att växa upp på plantskola var som livet i sig, lugnt i vissa perioder och intensivt i andra. Efter skolan och på helger busade Johan runt i ladorna och byggde kojor i det då, mycket lummiga Stångby. Under längre ledigheter från skolan, som på sommarloven, var han behjälplig vid plantskolans olika arbetsmoment. Han hjälpte bland annat till med bindning efter okulering, uppbindning av fruktträdsspön och krukning.

Under plantskolans första år var utbudet begränsat. Odlingen bestod mestadels av fruktträd, men det fanns även en del barrväxter, alléträd och vinbär för att nämna några exempel. Precis som för hela plantskolebranschen vid denna tidpunkt, levererades majoriteten av alla träd antingen som barrotat eller i klump. Detta medförde att utleveranserna från plantskola till kund bara kunde ske då växterna var i ovegeterat stadie. De flesta träd som levererades var i storleken 10-12 eller 12-14.

– Under 80-talet fram till tidigt 2000-tal hade vi inte maskiner som hjälpmedel i samma utsträckning som idag, vilket medförde att mindre storlekar odlades och levererades. Idag är snarare den vanligaste och mest efterfrågade storleken 20-25. Hanteringen av dessa, och för både mindre och större storlekar, underlättas med hjälp av maskiner. Dessutom är majoriteten av de växter som vi levererar idag odlade i container, RCC eller AirPot, vilket möjliggör leverans under hela året, så länge inte marken är tjälad.

När Johan kommer upp i övre tonåren känner han att det är dags att hitta på något eget, att gå i pappa Ottos fotspår känns inte längre intressant. Sagt och gjort flyttade Johan, 19 år gammal, in till centrala Lund. Han hade nyligen tagit studenten och fått sitt första riktiga jobb på Kävlinge Golfklubb. I och med hans arbete växte sig också intresset för golfbanor större. Åren gick och som 27-åring hade Johan, utöver att jobba på Kävlinge Golfklubb, hunnit göra lumpen, studera på Komvux, sålt julgranar och bli pappa.

Trots händelserika år levde intresset för golfbanor kvar och Johan sökte sig nu till Alnarp för att börja studera till Landskapsingenjör på SLU i hopp om att tillgodogöra sig ännu mer kunskap om golfbanor. Men utbildningens innehåll bestod inte bara av sådant som rör golfbanors uppbyggnad och skötsel, Johan läste också flera kurser om växtkännedom, något som skulle ha stor betydelse för hans framtid.

27 år gammal, med examensbeviset i handen, fick Johan jobb på Lunds Akademiska Golfklubb. Här blev han kvar i tre år innan tankarna på att få jobba med växter och utnyttja den enorma växtkunskapen han tillgodogjort sig på SLU, växt sig allt starkare. Johan inser nu att han längtar tillbaka till plantskolan. 2006 gör Johan slag i saken och återvänder till Stångby där pappa Otto fortfarande är aktiv som ägare, inköpare och säljare, medan hans kompanjon och medgrundare Ingemar precis gått i pension. Åter på Stångby får Johan nu nytta av både sin gymnasieexamen inom ekonomi och sin landskapsingenjörsutbildning. Han tar sig an både löne- och bokföringsansvar parallellt med odlingsansvar. Utöver Johans ansvarsområden har han, precis som sina kollegor, en flytande roll på plantskolan som innebär att hjälpa till där behovet finns.

– Väl i tonåren är det ganska naturligt att vilja gå sin egen väg, men tji fick jag och slutade ändå upp på plantskolan igen! Det är jag väldigt glad över, det har varit kul att vara en del av Stångby på ett eller annat sätt under hela mitt liv.

Våren 2008 förändras Stångbys verksamhet. Det sker en sammanslagning med växtleverantören Taflin & Andersson och nu börjar en resa med nya utmaningar och möjligheter. Ett expanderande företag med växande personalstyrka och tydligare arbetsroller växer fram.

För Johan innebar detta att hans roll som ekonomi- och odlingsansvarig nu var ett minne blott. Sedan 2008 har han i stället varit delaktig i expeditionsgruppen och arbetar samtidigt med underhåll och utveckling av anläggningen i Lund. Under våren och hösten ägnar han sig framför allt åt arbetsuppgifter inom expedition, medan han under sen vinter/tidig vår och sommaren arbetar med anläggningen.

– I och med mina arbetsuppgifter är jag sysselsatt så gott som under hela året och jag trivs väldigt bra med den variationen som mina olika roller bidrar till. Jag föredrar att jobba med arbetsuppgifter där man ser tydliga resultat. Det kan vara så pass ”enkla” saker som att flytta ett träd från en plats till en annan, synliga resultat är det som driver mig.

Men just att flytta ett träd från en plats till en annan kräver faktiskt planering i förväg. Johan är precis som många av sina kollegor delaktig i de inventeringar som görs på plantskolan. Han är ansvarig över både kompaktering och förflyttning av befintliga airpot-träd såväl som airpotsättning av nya träd. Airpotsättningen innebär att han, utifrån arternas vattenbehov, bestämmer vilket träd som ska stå på vilken plats.

– Tänk dig att man ska lägga ett pussel och att man ska placera ut totalt 3500 bitar, 3500 träd/solitärer. Svårigheten är dock att man varken har alla bitar när man börjar lägga pusslet och inte heller en bild att utgå från. Jag måste själv skapa en bild som är logisk och som fungerar bäst i praktiken. Medan jag lägger pusslet tillkommer det fler bitar, med andra ord har ytterligare ordrar inkommit, vilket innebär att bilden jag tidigare skapat måste ändras. Utmaningen är alltså att man inte har ett facit att utgå från vid airpotsättning.

Stångby Plantskola, Godispåse - sortiment 2024.

En del av plantskolan sett ovanifrån

Men Johan är perfekt för just denna typ av problemlösning. Han har nämligen en grundtanke i att allting löser sig och väljer att se möjligheter i stället för problem. Han har lätt för att ta beslut och jobbar på vana, rutin och intuition. Johans vänlighet och flexibilitet är två viktiga egenskaper som underlättar för både han själv likväl som för andra.

Som en del av expeditionsgruppen har Johan möjligheten att ta på sig huvudansvaret för orderplockningen till större ordrar som ska levereras ut till kund. Perenner, buskar och träd ska plockas och lastas och Johan nämner att det är en av de roligaste arbetsuppgifter han har. Under säsong spenderar han 90% av sin arbetstid till orderplock. Men självklart jobbar Johan inte ensam med detta, utan tillsammans med sina kollegor ser de till att rätt växt levereras till rätt projekt.

– Vi hjälps alla åt så gott det går och vi har ett fantastisk bra teamwork! För oss är det viktigaste att kunden ska bli nöjd och få sin leverans i utsatt tid.

Johans roll inom anläggning innebär bland annat att han planerar och bygger nya uppställningsräcken för träd som används vid lossning och lastning. Likväl ser han till att det finns logiska, välplanerade körvägar runtom på anläggningen. Han trivs som allra bäst när han får vara utomhus och jobba med kroppen.

Avslutningsvis besvarar Johan frågan om vilket hans favoritträd är, och nämner att det utan tvekan är Prunus ’Accolade’.

– Min absoluta favorit är Prunus ’Accolade’, vårkörsbär. Den praktfulla blomningen är ett säkert vårtecken som ger hopp om ljusare tider. Den är också otroligt populär och uppskattad bland våra kunder vilket är roligt att se.

Prunus ’Accolade’ - vårkörsbär

Prunus ’Accolade’ – vårkörsbär

Prunus ’Accolade’ - vårkörsbär
Personalporträtt2023-10-19T15:05:05+01:00

Personalporträtt

2023-06-07T07:25:54+01:00
Stångby Plantskola, Personalporträtt. Madelene Holmsten, logistikansvarig i Märsta. Gävle, Uppland.

Madelene Holmsten – Logistikansvarig (Märsta)

Madelene har sedan 20 år tillbaka arbetat med logistikhantering inom flygbranschen. Men trots hennes lugna persona, som är till stor fördel inom yrket, tröttnade hon på det höga tempot och stressen inom flygbranschen och valde i stället att utbilda sig till trädgårdsarkitekt. Trädgårdsintresset har nämligen följt med henne sedan barnsben då hon tillsammans med sin farmor påtade i trädgården.  

– Jag umgicks väldigt ofta med min farmor ute i trädgården, hon lärde mig mycket om odling och växter. Det är från henne som jag fått mitt stora växt- och trädgårdsintresse.  

Efter examen jobbade hon ett tag som trädgårdsarkitekt och fick både planera och anlägga trädgårdar. Men att beräkna fyllnadsmassor och skissa gestaltningsförslag var något hon aldrig fastnade för. Hon insåg att hon längtade tillbaka till logistikhanteringen, problemlösningen och det höga tempot. Med denna insikt började hon återigen jobba med logistik, denna gång på Stångby Plantskola, där hon får kombinera hennes gedigna erfarenhet inom logistik med hennes växtintresse. Nu har Madelene jobbat ett år på Stångby och trivs som handen i handsken.  

– Jag gillar att jobba med logistik för att man är en så viktig del i kedjan, jag har dagligen kontakt med kunder som är glada och förväntansfulla över att deras växter äntligen ska levereras.  

Men vad innebär egentligen Madelenes roll? Jo, hon berättar att hon har logistikansvar för alla leveranser i Uppland och Gävle. Hon jobbar i nära samarbete med logistikansvarig på Stångby i Lund i och med att det är därifrån alla växter utgår från. På så sätt får Madelene information om när växterna planeras för leverans till Märsta. När väl växterna kommit fram till Märsta kommunicerar hon med personalen som jobbar med lossning och lastning och får information om hur stor del av en order som får plats på lastbilen. Tillsammans med kunder kommer hon överens om dag och tid för leverans, och skapar logiska rutter som går fort och som därmed har minst åverkan på miljön. Till sist håller hon god kontakt med chaufförerna som ska informeras om leveranstiden, destinationen och dess förutsättningar.  

– Det är mycket att hålla koll på, en av de största utmaningarna med min roll är alla anpassningar som måste göras inom Stockholm. Det är ett stort område med både storstad och skärgård vilket innebär att när jag planerar rutter så måste jag ta hänsyn till framkomligheten. Den kan begränsas av höjd, längd och vikt-restriktioner såväl som avstängda vägar till följd av byggarbeten.   

Vidare nämner Madelene att stora ordrar som lastas i Lund prioriteras för leverans direkt till kund, utan stopp i Märsta, så kallade direktstopp. Detta görs i möjligaste mån, för att slippa lossa och lasta om. Men på grund av begränsningar i Stockholms-trafiken behövs det ibland göras en omexning. Det innebär att man flyttar över växterna från det stora lastbilssläpet till en mindre dragbil för att kunna leverera till kund trots framkomlighetsbegränsningar/restriktioner i trafiken. 

– För att kunden ska få sin order behöver vi alla jobba tillsammans. Det är nog det bästa med att jobba på Stångby, att alla är lika viktiga och spelar lika stor roll. Vi måste jobba som ett team för att i slutändan lyckas uppnå målet att våra kunder ska bli nöjda.  

Som person är Madelene otroligt lugn, och föredrar när det är höga växlar. Då jobbar hon som bäst. Som logistikansvarig har man många bollar i luften samtidigt, och ibland spricker planeringar som hon gjort av diverse anledningar. Men då måste man vara en problemlösare, och ta snabba beslut.  

– Eftersom det är så många aspekter att ta hänsyn till kan det lätt tillkomma problem, men jag gillar att lösa problem och ser till att växterna kommer fram på ett eller annat sätt. För mig är det viktigaste att kunden ska bli nöjd!  

Till sist får Madelene frågan om hennes favoritträd och berättar att trädet som ligger henne varmast om hjärtat är Quercus Robur – skogsek, men även Pterocarya fraxinifolia – kaukasisk vingnöt har blivit en favorit.  

– Just riktigt gamla och stora exemplar av Quercus Robur kommer alltid att imponera på mig mest, man kan säga att det är mitt själsträd. Men nyligen har jag också fått upp ögonen för Pterocarya fraxinifolia – kaukasisk vingnöt, den har så vackra blad och hängen! 

Stångby plantskola. Quercus robur - skogsek.

Quercus robur – skogsek

Stångby plantskola. Pterocarya fraxinifolia - kaukasisk vingnöt.

Pterocarya fraxinifolia – kaukasisk vingnöt

Personalporträtt2023-06-07T07:25:54+01:00

Personalporträtt

2023-04-06T07:12:16+01:00
Dea Ahnfelt Personalporträtt Stångby Plantskola

Dea Anhfelt – Bevattningsansvarig

Dea har studerat både språk och konstvetenskap och har en bakgrund inom auktionsbranschen. Hon har så gott som alltid haft ett intresse för mat och odling vilket ledde till att hon valde att utbilda sig till trädgårdsmästare och trädgårdsingenjör med inriktning odling. Under studietiden jobbade hon på Stångby med vatten och kruklinjen, då var hennes främsta uppgift att kruka om växterna. Som nyexaminerad fortsatte hon sin resa på Stångby, denna gång i säljteamet. Därefter fick hon rollen som bevattningsansvarig för växterna i Lund, med särskilt ansvar för trädbevattningen. Hon har sedan två år tillbaka jobbat som bevattningsansvarig. 

Att jobba med bevattning tycker Dea passar henne bäst, då hon trivs med att jobba utomhus och att få jobba ”hands-on” med växtmaterialet. Hon nämner att det roligaste med hennes roll också är en av de största utmaningarna, nämligen att anpassa bevattningen utefter art.  

– Olika arter kräver olika mängd vatten. På våren är det särskilt tydligt då vissa arter kommer i gång tidigare än andra. Dessutom kan flera olika arter vara anslutna till ett och samma bevattningssystem, och då gäller det att anpassa bevattningen med hjälp av intervaller och olika typer av bevattningsmateriel. 

En måste ha ögonen med sig när man jobbar med bevattning, berättar hon. Ibland kan nämligen en vattenfördelare, så kallad bläckfisk, ha hoppat ut ur substratet vilket bidrar till att trädet inte bevattnas optimalt. Även hararna kan ha varit i farten och gnagt hål på slangarna till och från och vissa arter uttrycker sig otydligare än andra vid eventuell vattenbrist. Därför är det viktigt att kontrollera både bevattningen och träden dagligen.  

Som person är Dea positiv, entusiastisk och framåtsträvande. Den stora diskussionen om torv som växtsubstrat är något som intresserar henne, och hon påpekar att torv inte är det mest hållbara substratet.  

– Ett av Stångbys miljömål är att minska vattenförbrukningen, likväl försöker vi även att minska användningen av torv. Detta innebär utmaningar vid bevattning, men vi försöker hitta lösningar för att avhjälpa det. Bland annat ska vi i år börja samla in regnvatten från tak, för att sedan leda ner i en damm och använda det vattnet vid bevattningen av våra växter. Vi bedriver också en testodling med olika substrat som i framtiden kan komma att ersätta torven. Då kommer också bevattningen behöva anpassas till substraten.  

På frågan om vilket hennes favoritträd är nämner hon att det skiftar med året eftersom alla är fina på sitt sätt och har sin “primetime”. Hennes nuvarande favoritträd är Cedrus atlantica ’Glauca’, blå atlasceder.  

– Egentligen tycker jag om alla barrträd när de spricker med nytt på våren, det är också dom träden som dricker tidigast på säsongen. Men den blåa atlascedern är särskilt fin när den spricker med sina limegröna skott, den skiftar så vackert i blågrått.  

Dea nämner också att vår egenodlade Magnolia ‘Ingemar’ är en stående favorit.  

– Man blir så glad av den, blomningen liknar små kanariefåglar eller bollar av citronsorbet. 

Personalporträtt2023-04-06T07:12:16+01:00

Personalporträtt

2023-02-06T07:40:59+01:00
Ludvig Welander Kundansvarig Stångby

Ludvig Welander – Kundansvarig

Efter att länge haft stort intresse för mat och kört food truck över hela Sverige växte intresset sig allt större för växter och stadsbyggnad. Efter 3 aktiva år på SLU Alnarp tog Ludvig under pandemiåret 2021 Landskapsingenjörsexamen och började direkt där efter hos oss på Stångby Plantskola. Under den korta tid som han har varit hos oss har han hunnit med att både jobba ute i odlingen, haft rollen som säljsupport och jobbar idag som kundansvarig inne på Lundkontoret.

-Tycker det har varit så lärorikt att få ha jobbat ute i vår odling innan jag började inne på kontoret då jag verkligen har förstått vilket hantverk som ligger bakom våra produkter.

Som kundansvarig ger Ludvig professionell rådgivning, konsultation och service och hjälper våra kunder att få deras projekt att bli så lyckade som möjligt. Han tar emot offertförfrågningar och hjälper våra kunder att få tag på de bästa växterna för just deras projekt. Om ni någon gång gör studiebesök hos oss är det mycket troligt att det är just Ludvig som visar er runt i vår odling. Han syns dessutom ofta ute på mässor och andra evenemang där han möter kunder och representerar Stångby Plantskola.

-Det bästa jag vet är just att få prata och diskutera växter med människor, så att få jobba som kundansvarig på Stångby där detta är en av mina huvudsysslor är helt fantastiskt. Jag får ofta höra när jag visar våra gäster runt på plantskolan att jag är så full av energi och glädje, det är ju just för att jag älskar det jag håller på med.

Även på kontoret lyser han med sin positivitet och ser alltid till att sina kollegor har det extra bra genom att tända en varm och härlig brasa. Ludvig är även en höjdare med pennan och tack vare hans kreativitet och illustrativa förmåga har hemsidan så väl som katalogen fått ett lyft med förenklade illustrationer och skisser.

-Om jag måste välja ett favoritträd så väljer jag flera, alltså träd i grupp. Det som ständigt imponerar på mig vart jag än åker är just flera träd tillsammans. En av mina absolut fräckaste upplevelser var när jag cyklade över Golden Gate bron bort till Muir Woods nationalpark norr om San Francisco och fick se det otroliga beståndet av Sequoia sempervirens. WOW!

Ludvig Welander Kundansvarig Stångby
Personalporträtt2023-02-06T07:40:59+01:00

Personalporträtt

2022-06-07T12:18:48+01:00

Victoria Andersson – Marknadsansvarig

Victoria har hand om Stångbys marknadsföring och sköter allt från sociala medier, hemsida, mässmaterial, annonser, kundevent och driver nu även vårt nystartade nyhetsbrev. Hon är utbildad på SLU Alnarp och är trädgårdsingenjör med inriktning design, med en master i landskapsarkitektur.  

2016 började hon som säljsupport i Lund, men gled sedan succesivt in på att jobba med marknadsföring. I takt med att företaget växte utökades tjänsten och idag sköter Victoria marknadsföringen på heltid. 2019 flyttade hon från Lund till Stockholm och idag hör Victoria till Märstakontoret.  

– Jag trivs väldigt bra i Stockholm men är otroligt tacksam för den tid jag jobbade på lundkontoret, att vara nära växtmaterialet gav väldigt mycket erfarenhet och förståelse. 

Just nu omarbetas och uppdateras vår växtkatalog. Det var några år sedan sist så det är verkligen dags. Katalogen kommer börjas delas ut i september. Parallellt med det så ska växtkatalogen även digitaliseras. Vi har smygstartat med något vi kallar trädporträtt, och småningom kommer den digitala katalogen att både utvidgas och utvecklas. Vi hoppas kunna lansera det till årsskiftet. 

– Det roligaste med mitt jobb är att den ena dagen är aldrig lik den andra. Jag jobbar både med långa projekt och korta projekt, men alltid utifrån ett långsiktigt perspektiv. Jag tror min styrka är att jag är bra på projektledning och ger mig heller inte så lätt. Allt går, bara man gör försöker. En annan styrka är att jag tycker det är kul att gå till jobbet, helt enkelt. 

Förutom att jobba med Stångbys marknadsföring jobbar Victoria även med Stångby Akademi, och har ett tätt samarbete med Elisabeth Rovelstad. Victoria är en kreativ och uppskattad kollega som förutom att hålla ihop många trådar inom Stångby bidrar både som idéspruta och genom att konkretisera och genomföra projekt.

Personalporträtt2022-06-07T12:18:48+01:00

Personalporträtt

2022-03-24T12:00:56+01:00
Madeleine-hellborg-odlingsplaneringsansvarig

Madeleine Hellborg – Odlingsplaneringsansvarig

Madde är civilingenjör inom kemiteknik och har jobbat med utveckling inom medicinteknik, men för drygt 5 år sedan bestämde hon sig för att göra något som var roligare och slog in på trädgårdsodlingsbanan istället. Efter ett år på Hvilan blev hon headhuntad till Stångby när det skulle rekryteras odlingspersonal, och idag arbetar hon i odlingsteamet.

Hennes roll på Stångby innefattar praktiskt arbete; mycket beskärning och inkrukning, men även andra uppgifter förekommer beroende på säsong. Odlingsplanering av frilandsträd och Air-Pot-träd och stora solitärer tar allt större del av hennes tid. 

Den roligaste säsongen är våren när träden som ska sättas i Air-Pot kommer in och ska beskäras, säger Madde. formas träden och man får avgöra hur träden ska beskäras beroende på art. Men att ta fram listor på vad som ska planteras eller krukas, att registrera alla träd i vårt datasystem och samarbeta med kollegor från andra delar av organisationen tillför en kvalitet som Madde inte vill vara utan. Att ha en balans mellan praktiskt och administrativt arbete är viktigt, och det är kul att vara en del av hela produktionen och odlingsprocessen! 

Det finaste trädet som finns är en vanlig Pinus sylvestris, säger Madde.

– De är liksom både grova och mjuka på en och samma gång, säger hon och minns sin barndoms somrar i Ystad sandskog, full med stora tallar som blir så vackert röda i kvällsljus.

Madeleine-hellborg-uppbyggnadsbeskarning

Madelaine jobbar mycket med uppbyggnadsbeskärning

Pinus-sylvestris

Pinus sylvestris

Personalporträtt2022-03-24T12:00:56+01:00

Personalporträtt

2022-02-07T13:50:40+01:00

Monica Claesson - Försäljningschef Stångby

Monica Claesson – Försäljningschef

Monica kom till Stångby 2018, med Landskapsingenjörsexamen och ett par år bland växter och kunder vid Löddeköpinge plantskola i ryggsäcken. Monica är numera försäljningschef, och har dessutom uppdrag som kundansvarig. Nu leder hon säljteamen och stöttar både Lundagänget och Märstagänget mot deras gemensamma mål. Hon syns dessutom ute på mässor och andra event där hon möter kunder och representerar Stångby Plantskola. Monica trivs väldigt bra på jobbet, vilket märks.

– Det roligaste som finns är att vara involverad i stora planteringsprojekt där Stångby levererar träd som i sin tur får leverera ekosystemtjänster åt invånarna under lång tid framöver, tycker Monica.

Hemma på plantskolan lägger hon stor vikt vid produktkännedom och spanar ofta på träden på sina promenader med hunden Macie. När vi har många förfrågningar, träd som ska lossas, problem som ska lösas och telefonen ringer – då är Monica i sitt esse. Hon vill ha “action” på jobbet, men det bästa med jobbet är ändå kollegorna, menar hon.

– Jag gillar att vara en kugge i ett större sammanhang där vi gör så många olika saker men där alla jobbar mot samma mål.

Om Monica får välja går hon helst på promenad i en bokskog – oavsett årstid, men om hon skulle välja ett enda favoritträd får det bli en flerstammig Parrotia persica.

– Papegojbuskens växtsätt, bladform och höstfärger är svårslagna!

Favoritväxt - Parrotia persica
Favoritväxt - Parrotia persica

Personalporträtt2022-02-07T13:50:40+01:00
Till toppen